Ledig pædagogstilling på 30 t. i Samstyrken Humlehaven 59-72 pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningsfrist: 19.08.2022

Har høj faglighed, inspirerende kolleger, vi-følelse og relations arbejde stor betydning i dit arbejde? Så er det lige dig, vi står og mangler.

  • Samstyrken Humlehaven 59-72 i Varde er to bofællesskaber til voksne personer med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Humlehaven 59 er et ungetilbud, hvor opgaven bl.a. er at udvikle kompetencer til et mere selvstændigt liv. Humlehaven 72 er et botilbud, hvor opgaven er vedligeholde færdigheder og kompetencer, så hverdagen stadig bliver så selvstændig som muligt.
  • To spændende og udfordrende borgergrupper, hvor alle aspekter er i spil: ung/ældre, varig støtte/botræning, betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, senhjerneskadede og psykiatri.

Teamarbejde:
Du bliver en del af et refleksivt, åbent og ærligt team med faglighed i højsædet, og hvor der er faglige og etiske dialoger med plads til uenighed og ”stille tingene på kanten” – som i gensidig respekt kan sætte? ved egen og andres praksis med nytænkning og udvikling for øje.

Vi fokuserer på opgaven og helheden. Vi vægter et godt og anerkendende arbejdsmiljø meget højt. Vi arbejder målrettet på, at de pædagogiske og de sundhedsfaglige indsatser går hånd i hånd.
 
Vores faglige fundament tager bl.a. udgangspunkt i KRAP:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Vi forventer:

  • At du har viden om og lyst til relations arbejde.
  • At du bidrager med din faglighed.
  • Kan arbejde i et struktureret og forudsigeligt miljø, som samtidig kan være præget af en uforudsigelig hverdag.
  • Kan sætte grænser og stille krav og samtidig bevare nærvær, anerkendelse og omsorg i relationen
  • Er loyal og kan følge fælles beslutninger.
  • Har kørekort.

Stillingerne er på 30 timer og varierer mellem dag- og aftenvagter, samt i weekender og på helligdage. Vagtplanlægningen foregår dialog med medarbejderne.

Du kan kontakte afdelingsleder Naja S. Jensen på mail najj@varde.dk eller på telefon 2329 6589, og pædagog Helle Christensen Toft på mail heto@varde.dk eller på telefon 2935 1728.
Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i opslaget.
Ansøgningsfrist: Den 19. august 2022
Vi forventer at afholde samtaler den 31. august 2022.

Se mere om os på: www.samstyrken.dk