Lunden, Rehabiliteringsafdelingen søger 2 Social og Sundhedsassistenter og 1 pædagog

Ansøgningsfrist: 27.12.2021

Nyt job til nytår?

Nu er chancen der, 3 stillinger er blevet ledige efter af 3 af vore kolleger er gået enten på pension eller har søgt nye udfordringer.

Vi søger derfor 2 SSA – 30 timer pr. uge og en pædagog – 30 timer ugentligt – fra 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Vi arbejder som udgangspunkt i blandede vagter og hver anden weekend, men vi arbejder i øjeblikket med en løsning, hvor det bliver muligt at arbejde mere i ét vagtlag og hver tredje weekend, for de der ønsker det.

Vi arbejder med størst mulig indflydelse på egen arbejdstid gennem ”selvvalgt arbejdstid”.

Rehabiliteringsafdelingen:
I Rehabiliteringsafdelingen tilbyder vi ophold til voksne med en erhvervet hjerneskade der har behov for intensiv, målrettet rehabilitering i trygge og strukturerede rammer. Vi arbejder ud fra bla. ABC-koncepterne og en neuropsykologisk/pædagogisk tilgang, anvender bla. KRAP og tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livshistorie.

Der arbejdes i tværfaglige teams bestående af SOSU-assistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter i samarbejde med sygeplejerske, logopæd og neuropsykolog.

Samarbejdet med pårørende er en stor og helt naturlig del af rehabiliteringsforløbet.

Udgangspunktet er: (Fra: ”Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet”)
 
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få
betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår
et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele
livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og
vidensbaseret indsats”.
 
Personlig profil:
Vi søger medarbejdere, der har interesse for arbejdet med senhjerneskadede, hvor der er fokus på afdækning af borgerens ressourcer, behov og udviklingspotentiale – og at skabe en meningsfuld hverdag.

Har du erfaring indenfor det neurologiske område, kendskab til sanseintegration og neuropædagogik er det kun en fordel, men ikke en forudsætning. Dine kolleger vil sørge for en grundig introduktion.
 
Vi arbejder med størst mulig indflydelse på egen arbejdstid gennem ”selvvalgt arbejdstid”, du skal dog være indstillet på weekend-helligdagsarbejde.
 
Vi kan tilbyde:

  • En spændende arbejdsplads i rivende udvikling
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Gode kolleger, der vil tage godt imod dig
  • Grundig introduktion til vores arbejdsmetoder
  • Mulighed for indflydelse i åben dialog

Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn.
 
Yderligere information
Hvis du vil høre mere, kan du kontakte leder af Rehabiliteringsafdelingen Birthe I. Hansen, på tlf. 7994 8747.

Du kan læse mere om os på www.lunden.vardekommune.dk og se mere her

http://www.lunden.vardekommune.dk/

Ansøgningsfrist mandag den 27/12 2021.
Der holdes løbende ansættelsessamtaler.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk