Lyngparken Øst søger SSA eller sygeplejerske – til fast stilling

Ansøgningsfrist: 23.02.2022

Lyngparken Øst søger en social og sundhedsassistent eller sygeplejerske primært til dagvagtsholdet. Stillingen er en fast stilling på 28-32 timer. Der er fri hver anden weekend, eller hvis du ønsker det 6 weekender fri over 10 uger. 

Som kommende medarbejder skal du være en del af teamet, der varetager de borgerrelaterede opgaver i forhold til kerneopgaven, svarende til kompetenceniveau. Du vil, sammen med nærmeste kollegaer, have ansvaret for aflastningsstuen, hvor borgere der har behov for et kort aflastningsophold, længere genoptræningsophold eller afklaringsophold, bliver visiteret til. Derudover sørger I for at de beboere, er fast i team G på plejehjemmet, har en fantastisk hverdag.

Herudover kan vi tilbyde ekstra ressourcefunktioner i form af ansvar for et fagområde, f.eks. demens, hvis du har viden indenfor det felt.

Vi er en bred gruppe mennesker med forskellig baggrund. Vi rummer masser af faglighed, og der besiddes et godt humør, når opgaven sammen løses til fordel for borgeren og det gode arbejdsmiljø.

Vi vægter din trivsel højt og tilbyder et grundigt introduktionsforløb med mentorordning, interne kurser og tværfaglighed samt løbende opfølgning afhængigt af hvad du har bug for.

Om stedet:
I Ældreområde Syd er der fire plejecenterenheder på samme matrikel, hvor Lyngparken Øst er den ene. Lyngparken Vest har 30 faste boliger og 1 midlertidige pladser, som benyttes til aflastningsophold.
På Lyngparken Øst er der et godt og nært samarbejde med de tre øvrige plejecenterenheder, som udgør en tilsvarende somatisk enhed med 32 boliger, en demensenhed med 18 boliger og et alternativt plejecenter med 14 boliger for borgere med tidligere eller nuværende misbrug.

Vores kerneydelse er at udføre personlige og praktiske ydelser samt grundlæggende og elementære sundhedsindsatser. Vi har stort fokus på, at indsatserne leveres i tæt relation med beboerne og pårørende. 

I Ældreområde Syd er der ansat områdesygeplejersker, som primært har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i et tæt samspil med teamlederen og den øvrige ledelse. Medarbejderne består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske og ergoterapeuter.

Om teamet:

 • Vi har borgeren og kerneopgaven i fokus.
 • Vi er fælles om at sikre det gode arbejdsmiljø i afdelingen på tværs af de mindre teams.
 • Vi vægter at arbejde tværfagligt, så det skaber værdi for beboeren.

Dine kvalifikationer:

 • du er faglig nysgerrig og imødekommende overfor både kollegaer, beboere og deres pårørende samt andre, der har deres daglige gang på plejehjemmet.
 • Du tager et fælles ansvar for at kerneopgaven omkring beboerne bliver løst.
 • Du er et positivt menneske, der trives i en omskiftelig hverdag.
 • Du er interesseret i at dygtiggøre dig indenfor dit fag.

Vi håber du har lyst til at være en del af:

 • En god introduktion ved kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, så du bliver fortrolig med beboerne, arbejdsopgaverne, IT systemer samt huset.
 • En hverdag med personlig og faglig udvikling i form af faglig sparring og opkvalificering.
 • Muligheden for at blive ressourceperson for et område, f.eks. demens.
 • En anerkendende og understøttende ledelse.

Praktisk omkring ansøgningen:
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Der indhentes straffeattest ved ansættelse.
Deadline for at søge stillingen er d. 23. februar 2022 kl. 12.00. Der holdes samtaler d. 24. februar 2022. Tiltrædelse d. 1. april 2022, eller efter aftale. 

Ønsker du at vide mere om stillingen eller besøge os på plejehjemmet, er du velkommen til at kontakte mig; Teamleder Christina Bollerslev på 7994 6209 eller mail cbol@varde.dk