Lyngparken søger sygeplejestuderende, der har bestået 2. og/eller 6. Semester

Ansøgningsfrist: 13.01.2022

Vi mangler dig, der har bestået 6. Semester til at arbejde fast hver uge, ca. 2-4 timer. Tiden har du selv indflydelse på, vi ser gerne det bliver mellem 8-18 mandag til lørdag.

Vi mangler dig til at hjælpe med medicinen ved de ikke komplekse borgere (med en SSA og sygeplejerske til rådighed for sparring). Borgerne, du skal hjælpe med opgaven, bor på Lyngparken i Varde S.

Har du lyst til også at indgå i afløsergruppen, der hjælper med vagter ved behov er der mulighed for flere timer – evt. i kombination med medicindispensering. Du må udfører opgaver svarede til SSA ( og aflønnes herefter).

Vi hører også gerne fra dig som har bestået 2. Semester, hvis du vil indgå i afløsergruppen (du honoreres som SSH, og må udføre samme opgaver).

Om husene:
I Ældreområde Syd er der fire plejecenterenheder på samme matrikel, hvoraf Lyngparken er 2 af de 4.

Lyngparken består Øst og Vest, som har begge 30 faste boliger og hhv. 1 og 2 midlertidige pladser, som benyttes til aflastningsophold. 
Derudover er der en demensenhed med 17 boliger og 1 rullende aflastning. Samt et alternativt plejehjem med 10 faste boliger, og 4 midlertidige. 

Vores kerneydelse er at udføre personlige og praktiske ydelser samt grundlæggende og elementære sundhedsindsatser. Vi har stort fokus på, at indsatserne leveres i tæt relation med beboerne og pårørende.

I Ældreområde Syd er der ansat områdesygeplejersker, som primært har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i et tæt samspil med teamlederen og den øvrige ledelse. Medarbejderne består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske og ergoterapeuter. 

Løn efter overenskomst og lokalaftale.

Ønsker du at vide mere, så kontakt mig enten på mail cbol@varde.dk eller mobil 2381 4163, jeg glæder mig til at høre fra dig.