Lyngparken Vest søger fast SSA/sygeplejerske til fast aftenvagt

Ansøgningsfrist: 20.05.2022

Lyngparken Vest søger en social og sundhedsassistent/sygeplejerske primært til aftenvagtsholdet på Lyngparken Vest. Stillingen er en fast stilling på 28 timer. Der er arbejdes i 5/2 med vagter mandag og tirsdag og weekend i ulige uge.

Som SSA/sygeplejerske vil du skulle varetage de borgerrelaterede service- og sundhedslovsindsatser der er planlagt til beboerne på afdelingen. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med de øvrige kollegaer. Du vil derudover have ansvaret for aflastningsstuerne i afdelingen om aftenen, hvor borgere der har behov for et kort aflastningsophold eller længere genoptræningsophold bliver visiteret til.

Herudover kan vi tilbyde ekstra funktioner i form af ansvar som ressource person for et fagområde, f.eks. demens eller forflytninger.

Vi er en gruppe mennesker med forskellig baggrund, og vi rummer en høj faglighed, og der besiddes et godt humør, når opgaven sammen løses til fordel for det gode arbejdsmiljø.
Vi vægter din trivsel højt og tilbyder et grundigt introduktionsforløb med mentorordning, interne kurser og tværfaglighed samt løbende opfølgning afhængigt af hvad du har brug for.

Om stedet:
Lyngparken Vest har 30 faste boliger og 2 midlertidige pladser, som benyttes til aflastningsophold.

På Lyngparken Vest er der et godt og nært samarbejde med de tre øvrige plejecenterenheder, som udgør en tilsvarende somatisk enhed med 31 boliger, en demensenhed med 18 boliger og et alternativt plejecenter med 14 boliger for borgere med tidligere eller nuværende misbrug.

Vores kerneydelse er at udføre personlige og praktiske ydelser samt grundlæggende og elementære sundhedsindsatser. Vi har stort fokus på, at indsatserne leveres i tæt relation med beboerne og pårørende. 

I huset er der ansat områdesygeplejersker, som primært har fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling i et tæt samspil med teamlederen og den øvrige ledelse. Medarbejderne består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, ergoterapeuter og ufaglærte.

Dine kvalifikationer:

  • Du er faglig nysgerrig og imødekommende overfor både kollegaer, beboere og deres pårørende samt andre, der har deres daglige gang på plejehjemmet.
  • Du er struktureret i din arbejdsdag.
  • Du tager et fælles ansvar for at kerneopgaven omkring beboerne bliver løst.
  • Du er et positivt menneske, der trives i en omskiftelig hverdag.
  • Du er interesseret i at dygtiggøre dig indenfor dit fag.

Praktisk omkring ansøgningen:

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Deadline for at søge stillingen er d. 20. maj 2022 kl. 12.00. Tiltrædelse d. 1. juni 2022, eller efter aftale. 

Ønsker du at vide mere om stillingen eller besøge os på plejehjemmet, er du velkommen til at kontakte mig; Teamleder Christina Bollerslev på 7994 6209 eller mail cbol@varde.dk.