Medarbejder til jord og grundvand i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 24.10.2022

Har du lyst til at arbejde med jord og grundvand samt at gøre en forskel for at sikre rent drikkevand, så er det dig, vi søger!

Vi mangler en ny god kollega til Jord- og Grundvandsgruppen i Naturcenteret, Varde Kommune. Dine opgaver bliver hovedsageligt indenfor jordforurening og indvinding af grundvand til drikkevand og markvanding.

I Jord- og Grundvandsgruppen arbejder vi bredt med jord, grundvand, spildevand og klima. Dine opgaver vil være tværgående og løses i tæt samarbejde med afdelingens øvrige faggrupper.

Varde Kommune har en fantastisk beliggenhed, som den vestligste kommune i Danmark. Vi har store sommerhusområder med behov for rent drikkevand, mange landmænd der har behov at kunne vande i tørre somre og spændende industri der har brug for hjælp med jordhåndtering.

Dine arbejdsopgaver kan være indenfor følgende områder:

 • Sagsbehandling af jordforureningssager
 • Styring af jordhåndtering i kommunen
 • Projekter om anvendelse af miljøkritiske materialer og stoffer
 • Vandindvindingstilladelser til vandværker og markvanding
 • Grundvandssænkning

Hvis interessen er der, kan du også blive involveret i grundvandsbeskyttelse, udarbejdelse af vandforsyningsplan og beredskabsplan for vandforsyningen i kommunen. Opgaverne fordeles efter evner og interesser.

Vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, men vi udnytter hinandens kompetencer gennem løbende sparring, når opgaverne kalder på det.

Vi lægger vægt på følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Du er måske uddannet geolog, ingeniør, biolog eller har en anden relevant uddannelse
 • Gerne praktisk joberfaring inden for jordforurenings- og grundvandsområdet
 • Kendskab til miljølovgivningen og eventuel praktisk erfaring med sagsbehandling inden for miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven
 • Kendskab til GIS
 • God til at samarbejde og sparre med forskellige faggrupper, herunder entreprenører og rådgivere
 • Stærke kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt

Jord- og Grundvandsgruppen er en lille gruppe, på 7-8 faglige kolleger, der hører under Naturcenteret, Teknik og Miljø som har ca. 30 medarbejdere.

I Naturcenteret får du kollegaer, som arbejder med vandløb, naturbeskyttelse, spildevand, klimatilpasning, jord og grundvand samt udvikling af byernes og lokalområdernes grønne strukturer.
I Teknik og Miljø bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel, tilgang til opgaverne.

Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Du vil få gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag med flextid og mulighed for hjemmearbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en 37 timers ansættelse fra 1. december 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen kræver kørekort.

Du skal arbejde på rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 79947110. 

Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk
 
Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2022 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 27. og 28. oktober 2022.