Medarbejder til vejtilsyn og gravetilladelser i Vej og Park

Ansøgningsfrist: 10.10.2022

Vejmyndigheden i Vej og Park søger en medarbejder med tiltrædelse snarest muligt.

Vi er en afdeling, som løser opgaver inden for vejområdet herunder opgaver med myndighedsbehandling. De fleste arbejdsopgaver har udgangspunkt fra Materielgården, Vesterbækvej 31 i Sig, hvor du møder ind.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sagsbehandling af graveansøgninger, herunder tilsyn med skiltning og retableringer.
 • Sagsbehandling af råden over vej ved vejarbejder, arrangementer o. lign.
 • Udarbejdelse af skilteplaner.
 • Sagsbehandling af borgerhenvendelser.
 • Deltagelse i afdelingens øvrige opgaver.

Vi forventer:

 • Du har kendskab til skilteplaner ved vejarbejder og retableringer af vejarealer.
 • Du har en god evne til at samarbejde og kommunikere med entreprenører, ledningsejere, politi og andre myndigheder.
 • Du har den nødvendige kendskab til Lov om Offentlige Veje og Bekendtgørelse om Vejafmærkning.
 • Det vil være en fordel at have kendskab til kommunal forvaltning.

For stillingen kan vi tilbyde:

 • En stilling på fuld tid – 37 timer ugentligt.
 • En arbejdsplads med engagerede og erfarne kolleger.
 • Videreudvikling af dine kompetencer.
 • En travl hverdag med muligheder for fleksible arbejdstider.
 • Alsidige arbejdsopgaver.

Som organisation arbejder vi ud fra Byrådsgrundlaget 2022 – 2025.
Læs mere om byrådsgrundlaget her:
https://vardekommune.dk/wp-content/uploads/2022/03/Byraadsgrundlag_2022-2025.pdf

Læs mere om Varde Kommune her:
Varde Kommune som arbejdsplads – Varde Kommune

Læs mere om Vej og Park – https://varde.emply.net/GetFile.aspx?id=49b79ed3-066e-4ec5-9e55-92d974424250

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem Kommunernes Landsforening og din faglige organisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Varde Kommune, Vej & Park, driftschef Bjarne Fly, tlf. 24860724 eller mail bjfl@varde.dk.

Ansøgning sendes elektronisk, senest den 10. oktober 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 43.