MØLLEHUSET I TISTRUP SØGER EN TILKALDEVIKAR

Ansøgningsfrist: 31.01.2022

Møllehuset søger hurtigst muligt en tilkaldevikar til forefaldende arbejde i forbindelse med sygdom, ferie og lignende. En pædagoguddannelse er ikke en betingelse.

”Møllehuset” er en aldersintegreret daginstitution med op til 80 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi arbejder i aldersopdelte grupper i børnehavedelen.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Omsorg og nærvær for det enkelte barn
 • At styrke børnenes venskaber og sociale kompetencer
 • At skabe trygge rammer for børnene
 • Et godt samarbejde med forældre og bestyrelse
 • På udvikling og trivsel for det enkelte barn med legen som et centralt udgangspunkt
 • Spontane og planlagte aktiviteter ude og inde

Vi forventer at du:

 • Vil være medvirkende til et godt samarbejde med børn, forældre og personale de dage hvor du er på arbejde
 • Er åben, ærlig og loyal
 • Kan møde med kort varsel og med mulighed for at møde i tidsrummet 6.00-17.00
 • Accepterer såvel arbejdet med børnene samt det praktiske arbejde

Vi kan tilbyde:

 • Glade og dejlige børn
 • Gode kollegaer
 • En arbejdsplads med fokus på faglighed

Yderligere oplysninger kan fås:
Ved henvendelse til leder Bente Hj. Sørensen (på 29 39 76 09) eller til souschef Bodil Rud Sørensen (på Møllehusets hovednummer 79 94 86 50)