Naturmedarbejder til vådområde- og vandløbsprojekter

Ansøgningsfrist: 19.06.2022

Varde Kommune søger en projektmedarbejder til vores projektgruppe. Varde Kommune har et godt samarbejde med landbrugsorganisationerne og lodsejerne om at få etableret vådområder og lavbundsprojekter til gavn for naturen, klimaet og vandmiljøet. Vi får mange projektforslag fra organisationerne og øger derfor indsatsen på arbejdet med vådområderne. I Varde Kommune udarbejder vi selv detailprojekteringer, udbud og tilsyn med anlægsarbejdet.

Vi søger en medarbejder med en skarp naturprofil, så vi kan optimere indarbejdelsen af relevante naturhensyn i vores projekter fra indledning af forundersøgelser til myndighedsgodkendelsen af projekterne i samarbejde med kommunens øvrige naturmedarbejdere. Du kommer til at skulle arbejde med alle elementer i et naturgenopretningsprojekt som f.eks. forundersøgelser, opmåling, detailprojektering, udbud og tilsyn.

I Naturcenteret får du kollegaer, som arbejder med vandløb, naturbeskyttelse, jord og grundvand samt udvikling af byernes og lokalområdernes grønne strukturer. I Naturcenteret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Du er sandsynligvis uddannet biolog, natur- og landsskabsforvalter eller lignende. Du kan også have erhvervet dine kompetencer ad andre veje. Vi forventer, at du har ambitioner og interesse for vandløb- og naturgenopretning.  

Vi forestiller os at du har:

 • Et solidt kendskab til botanik og danske naturtyper
 • Erfaring med naturbeskyttelsesloven, bilag IV-arter og administration af Natura 2000-bestemmelserne
 • Flair for kontakt og dialog med lodsejere, entreprenører og øvrige interessenter
 • Gerne erfaring med projektstyring
 • Kendskab til lavbunds- og vådområdeordningerne samt rammevilkårene for landbruget
 • Gode IT-kundskaber, gerne med kendskab til modellering og GIS
 • Er samarbejdsorienteret og initiativrig

Vi tilbyder:

 • Arbejde i en naturrig kommune
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi både arbejder selvstændig men også skaber resultaterne sammen
 • Et alsidigt arbejde, hvor du får lov at følge projekterne til dørs, med projektering, udbud og udførelse
 • Et godt socialt miljø med en uformel omgangstone
 • Et godt samarbejdsklima, som er præget hjælpsomhed, fleksibilitet og idérighed. 

Projektgruppen er en del af Vandløbsgruppen, som er et team på 6 personer, som består af miljøteknikere, biologer og ingeniører. Du skal arbejde med projekter i forhold til Vandområdeplanen, primært vådområdeprojekter, men også vandløbsprojekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en 3-årig projektstilling med mulighed for forlængelse. Ansættelse fra den 1. august 2022 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 7994 7110 eller fagleder Jan Pedersen på 7994 7485.
Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk.

Ansøgningsfrist er den 19. juni 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 22. og 23. juni 2022.

Varde Kommune har en helt suveræn beliggenhed som den vestligste kommune i Danmark. Vi har den barske natur med strande, klitter og hede mod vest; vi har ådalene og skovene og det mere frugtbare landskab mod øst, her spiller Teknik og Miljø en vigtig rolle i forhold til udvikling og bevarelse af området.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk