Pædagog med flair for natur og udeliv søges til fast stilling i Børnehaven Mælkevejen

Ansøgningsfrist: 07.12.2021

Børnehaven Mælkevejen, afdeling i Dagtilbuddet Vest søger en pædagog på 37 timer pr. uge i en fast stilling pr. 1. februar 2022.

Dagtilbuddet Vest består af fire afdelinger; Svalehuset i Janderup, Outrup Børnehave, Skovmusen i Oksbøl og Mælkevejen i Nr. Nebel. Dagtilbuddet Vest har en overordnet dagtilbudsleder og en dagligleder i hver afdeling. Ansættelsen er i Dagtilbuddet Vest med stillested i én af afdelingerne. Som pædagog refererer du i hverdagen direkte til den daglige leder.

Fokuspunkter i Dagtilbuddet Vest:
Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsstøttende kontakt. Vi møder det enkelte barn ud fra en neuroaffektiv forståelse. Vi er meget optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Som en del af Varde Kommunes dagtilbudsområde arbejder vi målrettet med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde i Varde Kommune, hvor vi har det fælles mål, at leverer den bedste kvalitet for vores kerneopgave.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvaret for den gode stemning. Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag.

I Varde Kommune/Dagtilbuddet Vest er der gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling fx ICDP, NUSSA og Marte Meo.

Børnehaven Mælkevejen:
Mælkevejen er et aldersintegreret dagtilbud 0-6 år, beliggende i Nr. Nebel by, tæt ved en lille skov og landlige omgivelser. Vores aktuelle prognose er på 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn. Børnehaven har 3 basisgrupper; yngste gruppen, mellemgruppen og gruppen for de kommende skolebørn.

Ud over en stor legeplads i både vuggestuen- og børnehaveafdelingen gør vi flittig brug af vores nærmiljø – fx byens anlæg og skolens økobase. I udvalgte uger i løbet af året gør vi brug af Bus Vest, som indgår i særlige tilbud for børn i dagtilbud i Varde Kommune. Med Bus Vest tager vi på ture til skov, strand m.m. I hverdagen har vi let adgang til brug af tog.

Vi vægter en tæt og åben dialog med forældrene, som vi ser som vores vigtigste samarbejdspartnere omkring det enkelte barn. I vores dagligdag tager vi i kontakten med børn, forældre og hinanden udgangspunkt i det anerkendende menneskesyn.

Du vil som nyansat pædagog få en grundig oplæring og introduktion til stillingen som pædagog.

Du kan læse mere om Mælkevejen på vores hjemmeside:
http://xn--brnehaven-mlkevejen-vxb18a.dk/

Vi har følgende forventninger til dig som pædagog:

 • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang
 • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn og er tålmodig
 • Du har viden om udviklingsstøttende kontakt og tilknytning
 • Du har gerne erfaring med målgruppen 3-6 år
 • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
 • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
 • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
 • Du er indstillet på at arbejde systematisk med didaktik; planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere de pædagogiske tiltag
 • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
 • Du er indstillet på at bruge uderummet som et særligt læringsmiljø
 • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
 • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
 • Du har gode it-kompetencer og i skriftlig formidling
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstiden

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Børnehaven Mælkevejen på tlf. nr. 24 49 41 75/ 26 67 68 80 – spørg efter daglig leder Ann Jørgensen. Du er også velkommen til at kontakt dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62. Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Ansøgningsfristen udløber tirsdag den 7.12.2021. Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 13.12.2021.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med BUPL.
Send din ansøgning via nedenstående link.