Pædagog med flair for udviklingsstøttende kontakt og udeliv søges til fast stilling i Outrup Børnehave pr. 1.1.2023

Ansøgningsfrist: 01.11.2022

Outrup Børnehave, afdeling i Dagtilbuddet Vest søger en pædagog på 37 timer pr. uge i en fast stilling pr. 1. januar 2023.

Outrup Børnehave:
I Outrup Børnehave ser vi mangfoldighed som en styrke, der skaber udvikling, fællesskab og rummelighed. Vi har et stærkt samarbejde med forældre og vores lokalsamfund.

I Outrup børnehave har vi en dejlig stor legeplads på 4 tønderland. Legepladsen rummer skov, kælkebakke, forhindringsbane, frugtlund, geder, kaniner og meget andet, som vi benytter som et pædagogisk læringsrum.

Derudover nyder vi jævnligt at komme på tur med vores bus, som vi deler med nogle af Varde kommunes andre daginstitutioner.

Om du er en erfaren pædagog eller nyuddannet er uden betydning. Det der er vigtigt, er, at du har lyst til at være nysgerrig sammen med børnene og at du er udviklingsparat og reflekterende sammen med dine kollegaer ift. at skabe den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes trivsel, læring og udvikling.

Vi vægter respekten for det enkelte menneske højt, både ift. børn, forældre og hinanden.
Hos os får du mulighed at udvikle dig fagligt gennem sparring, uddannelse og vidensdeling. Du vil blive en del af en kompetent og faglig stærk medarbejdergruppe, der er i gang med at implementere Marte Meo metoden, hvilket du også vil få efteruddannelse i.

Med vores store legeplads, hvor der er plads til kaniner og geder, er det en fordel, at du holder af naturen og udelivet.

Du vil få ansvar for en gruppe børn, og hvad det indebære ift. forældresamtaler, skriftligt arbejder osv. Hvis du ikke har så meget erfaring med det, er der mulighed for at blive oplært af en erfaren pædagog.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside:
Forside – (Vest) Outrup-børnehave.dk (xn--outrup-brnehave-dub.dk)

Eller se en lille film om stillingen:
https://youtu.be/gD4RK_Qd2TU

Dagtilbuddet Vest:
Dagtilbuddet Vest består af fire afdelinger; Svalehuset i Janderup, Outrup Børnehave, Skovmusen i Oksbøl og Mælkevejen i Nr. Nebel. Dagtilbuddet Vest har en overordnet dagtilbudsleder og en dagligleder i hver afdeling. Ansættelsen er i Dagtilbuddet Vest med stillested i én af afdelingerne. Som pædagog refererer du i hverdagen direkte til den daglige leder.

Fokuspunkter i Dagtilbuddet Vest:
Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsstøttende kontakt. Vi møder det enkelte barn ud fra en neuroaffektiv forståelse.

Vi er meget optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Som en del af Varde Kommunes dagtilbudsområde arbejder vi målrettet med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde i Varde Kommune, hvor vi har det fælles mål, at leverer den bedste kvalitet for vores kerneopgave.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvar for den gode stemning. Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag.

I Varde Kommune/Dagtilbuddet Vest er der gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling fx ICDP, low arousal, NUSSA og Marte Meo.

Du vil som nyansat pædagog få en grundig introduktion til stillingen som pædagog i Outrup Børnehave.

Vi har følgende forventninger til dig som pædagog:

 • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang
 • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
 • Du har viden om udviklingsstøttende kontakt og tilknytning
 • Du har evt. erfaring med målgruppen 36 år
 • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
 • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
 • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
 • Du er indstillet på at arbejde systematisk med didaktik; planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere de pædagogiske tiltag
 • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
 • Du er indstillet på at bruge uderummet og vores dyr, som et særligt læringsmiljø hele dagen og i alt slags vejr
 • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
 • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
 • Du har gode itkompetencer og i skriftlig formidling
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstiden

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber tirsdag den 1. november 2022

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 10. november 2022 (ca. i tidsrummet 14.00-18.30).

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med BUPL.

Send din ansøgning via nedenstående link.