Pædagog med flair for udviklingsstøttende kontakt og udeliv søges til fast stilling i Outrup Børnehave pr. 1.8.2022.

Ansøgningsfrist: 20.06.2022

Outrup Børnehave, afdeling i Dagtilbuddet Vest søger en pædagog på 37 timer pr. uge i en fast stilling pr. 1. august 2022.

Outrup Børnehave:
Vi ser mangfoldighed som en styrke, der skaber udvikling, fællesskab og rummelighed og vi har et stærkt samarbejde med forældre og vores lokalsamfund.

Outrup børnehave ligger på 4 tønderland legeplads. Legepladsen rummer skov, kælkebakke, forhindringsbane, frugtlund, geder, kaniner og meget andet, som vi benytter som et pædagogisk læringsrum, ligesom vi gør brug af Varde kommunes delebusser til daginstitutioner.

Om du er en erfaren pædagog eller nyuddannet er uden betydning: Det der er vigtigt, er, at du har lyst til at være nysgerrig sammen med børnene samt udviklingsparat og reflekterende sammen med dine kollegaer.

Vi vægter respekten for det enkelte menneske højt, både ift. børn, forældre og hinanden.

Hos os får du mulighed at udvikle dig fagligt gennem sparring, uddannelse og vidensdeling. Du vil blive en del af en kompetent og faglig stærk medarbejdergruppe, der er i gang med at implementere Marte Meo metoden, hvilket du også vil få efteruddannelse i.

Med vores store legeplads, hvor der er plads til kaniner og geder, er det en fordel at du holder af naturen og udelivet.

Du vil få ansvar for en gruppe børn, og hvad det indebære ift. forældresamtaler, skriftligt arbejder osv. Hvis du ikke har så meget erfaring med det, er der mulighed for at blive oplært af en erfaren pædagog.

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside:
Forside – (Vest) Outrup-børnehave.dk (xn--outrup-brnehave-dub.dk)

Eller se en lille film om stillingen:
https://youtu.be/3k2u_jGIM1A

Der er mulighed for at komme på besøg og få en rundvisning fredag den 17.6.2022 i tidsrummet 16.00-18.00, tilmelding skal ske til Karen Skovgaard Nielsen kasn@varde.dk, senest fredag den 17.6.2022 kl. 13.00.

Dagtilbuddet Vest:
Dagtilbuddet Vest består af fire afdelinger; Svalehuset i Janderup, Outrup Børnehave, Skovmusen i Oksbøl og Mælkevejen i Nr. Nebel. Dagtilbuddet Vest har en overordnet dagtilbudsleder og en dagligleder i hver afdeling. Ansættelsen er i Dagtilbuddet Vest med stillested i én af afdelingerne. Som pædagog refererer du i hverdagen direkte til den daglige leder.

Fokuspunkter i Dagtilbuddet Vest:
Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om børns udvikling og udviklingsstøttende kontakt. Vi møder det enkelte barn ud fra en neuroaffektiv forståelse. Vi er meget optaget af at yde den bedste kvalitet for vores kerneopgave – børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Som en del af Varde Kommunes dagtilbudsområde arbejder vi målrettet med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Vi har et stærkt tværfagligt samarbejde i Varde Kommune, hvor vi har det fælles mål, at leverer den bedste kvalitet for vores kerneopgave.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvar for den gode stemning. Vi tænker innovativt og er kontinuerligt klar til at afprøve nye tiltag.

I Varde Kommune/Dagtilbuddet Vest er der gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling fx ICDP, NUSSA og Marte Meo.

Du vil som nyansat pædagog få en grundig introduktion til stillingen som pædagog i Outrup Børnehave.

Vi har følgende forventninger til dig som pædagog:

 • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang
 • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
 • Du har viden om udviklingsstøttende kontakt og tilknytning
 • Du har evt. erfaring med målgruppen 36 år
 • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
 • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
 • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
 • Du er indstillet på at arbejde systematisk med didaktik; planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere de pædagogiske tiltag
 • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
 • Du er indstillet på at bruge uderummet og vores dyr, som et særligt læringsmiljø hele dagen og i alt slags vejr
 • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
 • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
 • Du har gode it-kompetencer og i skriftlig formidling
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstiden

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber mandag den 20.6.2022.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!

Der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag den 28. juni 2022 (ca. i tidsrummet 15.00-18.30).

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med BUPL.

Send din ansøgning via nedenstående link.