Pædagog til Agerbæk Skole

Ansøgningsfrist: 21.03.2022

Agerbæk Skole søger pædagog i tidsbegrænset stilling med en ugentlig arbejdstid på 30-35 timer. Opgaven omfatter støttetimer på skole- og SFO-området med hovedvægt i skoledelen.

Vi søger en person, som er dygtig til relationsarbejde med en positiv indstilling til det inkluderende arbejde. Du skal have gode pædagogiske kompetencer, være vedholdende samt finde opgaven med at støtte og udvikle børn interessant. Du skal kunne indgå i et godt samarbejde internt på skolen og i skole-hjemsamarbejdet.

Vi vægter vores værdier: Glæde, læring, ansvar og dannelse højt, og det er vores vision, at Agerbæk Skole/SFO – er et sted, hvor børn forældre og medarbejdere sammen skaber et GLAD børneliv.

Agerbæk Skole er overbygningsskole med Starup Børneby som filial og er beliggende i den østlige del af Varde Kommune. Vi har i alt 347 elever, fordelt med 270 i Agerbæk og 77 i Starup.

SFO’en i Agerbæk sprudler hver dag af ca. 60 aktive børn i mange forskellige lege og aktiviteter, samt 5-6 uddannede pædagoger med energi og engagement i vores arbejde. Vi bor i egen bygning og har gode faciliteter både inde og ude

Læs mere om skolen på www.agerbækskole-starupbørneby.dk

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten mellem KL og BUPL.
Ved ansættelse i stillingen indhentes straffeattest og børneattest.

Vil du vide mere om stillingen og evt. aftale besøg, kan du henvende dig til eller viceskoleleder Sanne Pihl på tlf. 6131 8078 eller skoleleder Kenneth Bjerre, tlf. 2678 8400.

Ansøgningsfrist den 21. marts 2022
Vi holder løbende samtaler i takt med, at vi modtager ansøgninger.

Send ansøgning: Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, uddannelsesbevis og CV.