Pædagog til Samstyrken i Oksbøl

Ansøgningsfrist: 20.01.2022

Samstyrken, Afd. Kirkegade i Oksbøl har fået nye spændende opgaver og søger derfor en pædagog, som ønsker ansættelse og uddannelse indenfor specialområdet i en fast stilling på 34 timer

Samstyrken Kirkegade er et botilbud, som til dagligt danner ramme for 10 beboere i alderen 18-65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Som kollega
Du vægter holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde og sammen med os vil bidrage til det allerbedste arbejdsmiljø.
Du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger – også når der er uenighed.
Du er bevidst om egne værdier og grænser, er handlekraftig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer.
Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde i en neuropædagogisk kontekst, og du ser det som en faglig udfordring at arbejde struktureret efter støttesystemer.

Teamarbejde
Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag. Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i organisationen
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Vi arbejder som team tæt sammen med fokus på kerneopgaven. Vi tror på, at stressminimering og tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores borgere.

Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Hos os får du mulighed for faglig udvikling og uddannelse.
Vi tilbyder bl.a. komplet KRAP-uddannelse og 4 dages kursus i Integrativ Neuropædagogik

Stillingen er på 34 timer fordelt på dag-, aften- og hver 2. weekend.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 9 – 12 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk
Ansøgningsfrist: den 20. januar 2022.
Vi forventer at afholde samtaler den 27. januar 2022.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk