Pædagoger til Børnehuset Lysningen

Ansøgningsfrist: 08.12.2021

Børnehuset Lysningen søger 2 uddannede pædagoger m/k til faste stillinger, og en pædagog som vil være barselsvikar i vores børnehaveafdeling i 37 timer pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter.

Børnehuset Lysningen er i en spændende udviklingsproces, som ultimo 2023 munder ud i en splinterny daginstitution på Egekrattet i Varde By. Den nye institution er en sammenlægning mellem Vuggestuen Isbjergparken og Børnehuset Lysningen, i alt normeret til ca. 50 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn. Du får en unik mulighed for, sammen dine kolleger, at starte noget nyt op og sætte dit præg på indretning og det pædagogiske læringsmiljø.

I Børnehuset Lysningen tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder struktureret og sætter nærvær øverst på dagsordenen. Vi er optaget af at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser, at børnene er medskabere af deres egen læring.

Vi arbejder med de styrkede læreplaner gennem "Fra intention til Handling", som har følgende temaer i vores pædagogiske praksis: dagtilbudsdidaktik, tidssvarende læringsmiljøer, evalueringskultur samt forældresamarbejde.

Vi arbejder tværfagligt og modtager konsultativ bistand fra såvel psykologer, terapeuter, tale- hørekonsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgivere ud fra et helhedssyn omkring barnet og familien.

Vores primære daglige fokus i al samvær med børn og familier er læring, trivsel og chancelighed.

Vi vil have en kollega, som

 • er uddannet pædagog, gerne med relevant efteruddannelse – eller at du har lyst til at tilegne dig ny viden,
 • kan arbejde didaktisk og kan dokumentere og beskrive det pædagogiske arbejde,
 • kan organisere, tilrettelægge, følge op, lede og fordele i daglig pædagogisk praksis, herunder også vejlede forældre og samarbejdspartnere,
 • er dus med teknologierne, vi bruger i hverdagen, AULA og Hjernen & Hjertet,
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • kender sig selv, er grounded og til stede i nuet.

Hvad kan vi tilbyde:

 • En ”start-pakke” med introduktion til arbejdet i Børnehuset Lysningen, 
 • månedlig fælles supervision i børnehave- og vuggestueafdelingen,
 • løbende sparring med Dagtilbuddet Midts AKT-konsulent,
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af dine og hinandens ressourcer og kompetencer,
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og efteruddannelse,
 • et visionært dagtilbudsområde med fælles møder, fælles kompetenceudvikling og sociale arrangementer,

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder i Børnehuset Lysningen og souschef i Dagtilbuddet Midt Kirsten Skjerning mobil nr. 23 31 80 31 eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er onsdag d. 1. december 2021.
Samtaler forventes afholdt onsdag den 8. december 2021 fra omkring kl. 16.00 i Børnehuset Lysningen, Lysningen 11, 6800 Varde.