Pædagogisk leder til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud

Ansøgningsfrist: 05.12.2022

Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud søger en pædagogisk leder til vores indskoling og mellemtrin for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Sct. Jacobi Skole rummer kommunens elever med specifikke og generelle specialundervisningsbehov og vi har desuden tilknyttet en specialbørnehave, Solsikken. Vi er nu 290 elever fra 0.-10. klasse og ca.150 medarbejdere.
De kompetencer vi søger hos vores nye pædagogiske leder er:
 

 • En baggrund som pædagog
 • Ledelsesmæssig erfaring og gerne uddannelse, da du får ansvar for en stor gruppe medarbejdere ca. 50 samt ca. 100 dejlige men komplekse børn, som har brug for dig, når du træder ind ad døren.
 • Høj specialpædagogisk faglighed og efteruddannelse indenfor special pædagogik og autisme.
 • Bevidsthed om at være en del af en politisk ledet organisation og evner og mod til at kunne navigere i dette
 • Du har klare holdninger til betydningen af fritidspædagogik og kan skabe sprog om dette
 • Du er selvstændig og proaktiv med naturlig gennemslagskraft
 • Du kan arbejde helhjertet med afsæt i skolens værdier og mindset
 • Du er nærværende og engageret, og dine medarbejdere har tillid til dig
 • Du er bevidst om din rolle, dialogsøgende og har let til smil
 • Du kan bevare roen i stormvejr og finde de gode løsninger
 • Du er arbejdsom og struktureret og kan få enderne til at nå sammen i hverdagen.
 • Du kan bidrage til organisationens visioner og strategiske perspektiver
 • Du har et ressourcesyn på børn og forældre (og medarbejdere)
 • Du kan sætte grænser for andre mennesker og være tydelig
 • Som person er du robust, struktureret, tålmodig, humoristisk og har dine styrker i relations arbejdet med børn og voksne. Du har gode sproglige egenskaber både mundtligt og på skrift

Vi kan tilbyde

 • En plads ved roret i en organisation som stadig er ung, og på vej med et engageret og kreativt personale
 • Et ambitiøst og professionelt miljø med høj faglighed og god trivsel
 • En engageret og professionel tilgang fra både medarbejdere og ledere
 • Et godt ledelsesteam med højt til loftet og høj psykologisk tryghed

Vores pædagogiske fundament:
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene, og andre relevante samarbejdsgrupper (UU-vejleder, socialrådgiver, familierådgiver, ergoterapeut m.fl.) og er udtrykt i en elevplan. Målet er at give eleven optimale udviklingsmuligheder, så den faglige og alsidige udvikling styrkes, og så eleven kan deltage aktivt i samfundet.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng, ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem det lærerfaglige og pædagogisk uddannede personale.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejder og prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi er ved at udvikle et kompetencecenter som b.la. skal varetage medarbejderne specialfaglige kompetenceudvikling.

Skolens værdier er:
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING

For yderligere information kontakt skoleleder Marie Kring 2059 6358.

Ansøgningsfrist 5. december 2022. Ansættelsessamtaler afholdes 19. december 2022.
Ansøgning sendes online.