Pædagogiske assistentelever til Varde

Ansøgningsfrist: 22.04.2022

Varde Kommune søger elever til Pædagogisk Assistentuddannelsen, med start august 2022.

Uddannelsen til Pædagogisk Assistent er en erhvervsuddannelse og varer som
udgangspunkt 2 år og 1½ måned, og veksler mellem skole og praktik. Skoleperioderne
foregår på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg.

Praktikkerne foregår i kommunernes institutioner og varierer fra kommune til
kommune.

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan
man drager omsorg for børn, unge og voksne. Den giver desuden viden om og
færdigheder i, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen
samt viden om kost og motions betydning.

Krav til ansøger:

 • Bestået grundforløb 2 – retning Pædagogisk Assistent (PA) eller
 • Har en realkompetencevurdering (RKV), se mere på:

https://www.sosuesbjerg.dk/uddannelser/optagelse-over-25-aar-rkv/
eller kontakt skolen på 7610 6010.

 • Gældende opholdstilladelse

Forventninger til ansøger:

 • Er nysgerrig. At være interesseret i at lære nyt, at stille undrende spørgsmål og være åben for at gå nye veje i læringsprocesser
 • Er refleksiv. At stoppe op, forholde sig til situationen og inddrage teori med henblik på at opnå læring
 • Kan indgå i relationer. At have interesse for andre mennesker, mestre hensigtsmæssig adfærd og kommunikation afhængig af situationen
 • Er empatisk. At kunne genkende og anerkende andres følelser for dermed at opnå evnen til at sætte sig i andres sted
 • Kan handle etisk. At handle fornuftigt og rigtigt ud fra givne normer og værdier, og ud fra gældende love og retningslinjer

Vi lægger vægt på at du er:

 • God til at samarbejde – og til at arbejde selvstændigt
 • Mødestabil og robust
 • Indstillet på at indgå i faglig og personlig udvikling

Vi tilbyder:

 • Løn under uddannelse. God uddannelsesstruktur og klare aftaler om elevforløb
 • En uddannelseskoordinator og en daglig leder samt en praktikvejleder i praktikkerne
 • En uddannelsesvejleder og en kontaktlærer mens du er i skole

Løn: Efter gældende overenskomst mellem KL og FOA. Se mere her

Praktiske oplysninger:

 • Ansøgningsfrist den 22. april 2022, kl. 12:00.
 • Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i slutningen af april 2022.
 • Ved ansættelsessamtale skal straffeattest afleveres og børneattest vil blive indhentet ved ansættelse.
 • Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge
 • stillingerne.
 • Arbejdstiden er 37 timer ugentlig, og der kan forekomme aften- og weekendarbejde.
 • Hvis du er over 25 år, har du evt. mulighed for at søge voksenelevløn – se overenskomsten mellem KL og FOA:

https://www.foa.dk/Forbund/Elever/PAU/OK-HTML/Loen-og-nyttige-satser

Ansøgningen sendes elektronisk.

Vedhæft din ansøgning samt anden relevant dokumentation.

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevkoordinator Conny Karlskov, 2935 3152, eller coak@varde.dk