Pædagogmedhjælper søges hurtigst muligt til Børnehaven Skovmusen i Oksbøl

Ansøgningsfrist: 05.08.2022

Vi søger hurtigst muligt en pædagogmedhjælper 33 timer pr. uge i en tidsbegrænset stilling frem til 1.12.2022.  Tøv ikke med at sende din ansøgning, da ansættelse sker løbende, indtil medarbejderen med de rette kompetencer er fundet.

Skovmusen er en afdeling under Dagtilbuddet Vest, som foruden Skovmusen består af; Børnehaven Svalehuset i Janderup, Børnehaven Mælkevejen i Nr. Nebel og Outrup Børnehave.

Særligt for Skovmusen:
Vi er en faglig kompetent og engageret personalegruppe, der lægger vægt på en kontinuerlig udvikling af vores faglige kompetencer i forhold til at tilbyde et anerkendende, spændende og stimulerende læringsmiljø for alle børn. Vi lægger vægt på åbenhed, ærlighed og den gode stemning i samarbejdet.

Skovmusen er en aldersintegreret skov- og naturbørnehave med børn i alderen 0-6 år og er fordelt på 2 matrikler. Skovmusen tilhører de 0-5-årige og Skovhytten er forbeholdt førskolebørnene det sidste år i deres børnehaveliv. Vi har mulighed for at gøre brug af lokaler på Samuelsgården samt gymnastiksalen på Blåvandshuks skole.

Vi er kendetegnede ved at have fokus på et aktivt udeliv, glæde og humor i samværet, givtige fællesskaber, tydelig og troværdig kommunikation.
Udelivet er højt prioriteret. Vi er omgivet af fantastiske omgivelser som skov, sø, eng og mark og vores legeplads med mudder, vand, huler, jordvold, klatretræer m.m. bliver brugt dagligt. Naturen er for os et enestående læringsrum, som kalder på børns bevægelser og sanser. Vi følger de 4 årstider og alt hvad naturen byder på af uforudsigelige oplevelser og som udgangspunkt er hver dag en “turdag”.

Vi arbejder i aldersopdelte grupper i børnehaveafdelingen og har dagligt gruppetid fra kl. 9.30 – 14.00. I vuggestuen arbejdes i mindre grupper og gruppetiden er fra kl. 9.00 – 11.00. 
Skovmusen har mange tilbagevendende begivenheder og traditioner som cykelture, koloni, høstcafe, arbejdsdage m.m., hvilket har stor værdi for børn, forældre og personalet.
Vi har fokus på kvaliteten i samværet/relationen fremfor produkt og kvantitet.
Vi vægter fleksibilitet og spontanitet meget højt.

Læs mere om Skovmusen på vores hjemmeside:
  Forside – (Vest) Børnehaven-skovmusen.dk (xn--brnehaven-skovmusen-v7b.dk)

Vi har følgende forventninger til dig:

  • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang og tager ansvar for relationen med det enkelte barn
  • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
  • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
  • Du kan igangsætte aktiviteter for børnene både inde og ude
  • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
  • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
  • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
  • Du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til arbejdstid og opgave

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du fra uge 29 kontakte Daglig leder Hanne Sandholm på tlf. nr. 53 61 11 04.

Ansøgningsfristen udløber den 5. august 2022.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA.

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk