Pædagogmedhjælper søges til børnehaven Svalehuset i Janderup

Ansøgningsfrist: 22.08.2022

Da en af vores medarbejdere er optaget på den pædagogisk assistentuddannelse, søger vi en pædagogmedhjælper til opstartsgruppen i Børnehaven Svalehuset pr. 1. oktober 2022.

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge, og du vil blive tilknyttet grøn gruppe, som er vores opstartsgruppe for nye 3-årige børn.

Børnehaven Svalehuset er en afdeling under Dagtilbuddet Vest, som består af; Børnehaven Svalehuset, Skovmusen i Oksbøl, Mælkevejen i Nørre Nebel og Outrup Børnehave.

Børnehaven Svalehuset er en kommunal børnehave normeret til 52 børn i alderen 3-6 år. Vi er en børnehave, som i mange år har arbejdet ud fra den anerkendende tilgang og med et særligt fokus på udviklingen af de alsidige personlige og sociale kompetencer.

Fysisk ligger børnehaven i udkanten af Janderup by og er sammenbygget med Aktivitetshuset. Det giver os dels direkte adgang til hallen og dels fantastiske rammer for motoriske og sociale aktiviteter.

Vi har fokus på at inddrage naturen omkring os og udelivet på legepladsen som en del af børnenes læringsmiljø. Hver gruppe har en fast turdag om ugen, hvor vi undersøger og leger i naturen i og omkring Janderup. Derudover har vi Bus Vest til rådighed i perioder, hvor vi planlægger særlige oplevelser for børnene; strandture, tur til skovområder osv.

Vi har faste gruppetider hver dag mandag-torsdag og fælles aktiviteter på tværs af grupperne om fredagen. Vores struktur i hverdagen bidrager til at skabe tryghed og forudsigelighed.

Hvad forventer vi af dig – og hvad kan vi tilbyde dig

Du bidrager med at tage godt imod nye børn og forældre i børnehaven, så både børn og forældre oplever en god start og tryg overgang fra dagpleje til børnehave.

Du arbejder ud fra den anerkendende tilgang, hvor hvert barn bliver værdsat for at være den, det er. Vi arbejder ud fra Marte Meo principperne, og vi forventer, at du vil være udviklingsparat, så vi sammen tager ansvar for den gode kontakt og et læringsmiljø med fokus på udviklingsstøttende kontakt.

Du kan se muligheder i og bidrager til, at de daglige rutiner med de yngste børn indgår som en vigtig del af det pædagogiske læringsmiljø. Fx spisesituationen, toiletbesøg og bleskift, på- og afklædning i garderoben.

Du er åben, tydelig og bevidst om din måde at kommunikere på – både verbalt og nonverbalt. Kommunikationen med de yngste børn har stor betydning for deres tryghed, trivsel og udvikling. Vi har fokus på at understøtte børns sproglige udvikling, og derfor har det betydning, at du har viden om og kan bidrage med at styrke børnenes sproglige udvikling.

Du støtter børnene i at skabe relationer til hinanden. De yngste børn har brug for, at vi er tæt på deres leg og både guider dem i legen og synliggør det enkelte barns betydning i børnefællesskabet.

Du bidrager til at undersøge børneperspektivet og giver det værdi, at vi følger børnenes spor.

Du deltager aktivt i den daglige kommunikation med forældrene i forbindelse med aflevering og afhentning. Den gode forældrekontakt har stor betydning for barnets trivsel.

Du deltager i at lave opslag på AULA om børnegruppens hverdag. AULA er en digital kommunikationsplatform for børnehaven og forældrene. Du skal derfor have evner eller mod til at bruge en iPad til at videndele med tekst og billeder. Du vil få stillet en iPad til rådighed til dette.

Du vil sammen med primærpædagogen være ansvarlig for planlægning og gennemførelsen af pædagogiske tiltag; aktiviteter, rammesætning af lege, sproglig opmærksomhed osv. Du vil deltage i gruppemøder med primærpædagogen 1 time hver anden uge, og du vil få tildelt forberedelsestid til planlægning af de pædagogiske tiltag. Vi anvender en SMITTE-model til dette.

Du kan forvente at deltage i alle lokale personalemøder og de fælles møder i Dagtilbuddet Vest. I den forbindelse vil du aktivt blive involveret i processer, der bygger på vores fælles udviklingsforløb omkring udviklingsstøttende kontakt – ud fra Marte Meo principperne.

Er du blevet nysgerrig, kan du læse mere om os på vores hjemmeside: Forside – (Vest) Børnehaven-svalehuset.dk (xn--brnehaven-svalehuset-bcc.dk)

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte daglig leder Lene Aagaard Jørgensen på tlf. nr. 22 34 75 92 eller 75 25 85 86.  Fra den 8. august, uge 32, kan du også kontakte dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen udløber den 22.8.2022.  Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt den 30.8.2022.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med FOA.

Hvis dette lyder som noget for dig, så send os din ansøgning nu.