Praktikant søges til alsidige opgaver i team BOLO (bosætning og lokalsamfundsudvikling) i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 25.04.2022

I team BOLO arbejder vi tæt sammen med borgere og frivillige om bosætning og lokale virksomheder i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft – koblet til bosætning.

I efteråret 2022 vil der være særlig fokus på udarbejdelse af en ny vidensbaseret bosætningsstrategi, hvilket vil ske i et tæt samspil med ekstern konsulent. Det vil indbefatte en bosætningsundersøgelse, og på det grundlag fastlæggelse af strategien og de konkrete handlingerne for de kommende år.

Teamet arbejder tæt sammen med kollegaerne i øvrige teams, herunder især Team Klima og Erhverv, der omfatter klima, erhvervs- og turismeudvikling.

Arbejdsopgaverne er ikke fastlagt på forhånd, de vil især afhænge af dine interesser og ønsker.

Opgaverne vil ligge indenfor nogle af de følgende områder:

 • Bosætning og tilflytterservice, herunder
  • Bosætningsfremmende aktiviteter som profileringssider, hjemmeside og sociale medier
  • Tilflytterservice og partnerjob
  • Samarbejde med garnisoner
  • Netværk i uddannelsesbyer og for østeuropæere
 • Lokalsamfundsarbejde, herunder
  • LAG – Lokale aktionsgruppe, der uddeler midler til lokale projekter i Varde Kommune
  • Udviklingsråd – Varde Kommunes lokalsamfundsmodel
 • Strategisk byudvikling, herunder
  • Område-/helhedsplaner
  • Gennemførelse af planer
 • Opgaver i tilknytning til kommunikationsafdelingen

Vi tilbyder:
En praktikperiode på 3-6 måneder – afhængig af dine muligheder kan det være deltid eller fuldtid. Starttidspunktet er ikke fastlagt, men aftales med dig.
 

 • Indblik i hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation
 • Faglig sparring på opgaveløsningen
 • En fast vejleder under praktikforløbet
 • Systematisk opfølgning og feedback på dit forløb
 • Fleksible arbejdstider, hvor vi også tager hensyn til dine ønsker
 • Mulighed for fællesskab og sparring med andre praktikanter i organisationen

Du vil indgå i det daglige arbejde i afdelingen, og vil få ansvar for egne opgaver eller delopgaver.

Du er en del af teamet på lige fod med konsulenterne, og vi ser frem til at du vil byde i gruppen ind både fagligt og socialt. Du kommer til at indgå i et konsulentteam med bred faglig baggrund. Da mange af de opgaver vi løser er relateret til borgerne og andre afdelinger, vil du få kontakt til mange forskellige i forløbet.

Vi har et uformelt og humoristisk arbejdsmiljø, hvor vi vægter faglig sparring og samarbejde.

Du får stillet en kontorplads med computer til rådighed. Arbejdspladsen er på Rådhuset i Varde.  

Praktikken er ulønnet.

Vi forventer, at du:

 • Er studerende på en videregående uddannelse
 • Har interesse i borgerinddragelse og udvikling af lokalsamfund
 • Er nysgerrig og opsøgende
 • Kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver
 • Taler og skriver dansk

Ansøgningsfrist: Send os gerne din ansøgning senest den 25/4 2022

Spørgsmål kan rettes til Jørgen Nielbæk på tlf. 30 590 595 / joni@varde.dk, der gerne deltager i en indledende drøftelse om dine interesser og ønsker.