Praktikanter søges til alsidige opgaver i Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune, efteråret 2022

Ansøgningsfrist: 30.05.2022

I Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune arbejder vi med forskellige udviklingsprojekter på ældre-, Voksenspecial- og sundhedsområdet, f.eks. rekruttering og fastholdelse i ældreplejen, udvikling af rehabiliteringsindsatsen, kvalitetsudvikling i den borgernære pleje, udbredelse af velfærdsteknologi og understøttelse af trivsel og sundhed blandt plejepersonalet.

Vi arbejder ofte på tværs ind i andre forvaltningsområder som fx HR og udvikling, skoleområdet, kultur og fritid m.v.

Vi søger to praktikanter til efterårssemestret 2022, som har lyst til at bruge kompetencer indenfor kvalitativ og kvantitativ metode i større evalueringsopgaver, og som gerne vil have indblik i hvordan arbejdslivet i en kommunal forvaltning er. Evalueringsopgaverne har fokus på to centrale indsatser, i forhold til at understøtte rekruttering og fastholdelse på ældreområdet.

Arbejdsopgaverne:
I efteråret 2022 har vi to større evalueringsopgaver, hvor vi har brug for svar på konkrete spørgsmål, men hvor du også får vide rammer til selv at påvirke en del af undersøgelsesspørgsmålene og metoder.
Derudover har vi diverse ad-hoc opgaver, som du kan få lov at prøve kræfter med, afhæng af dine interesser.

Blandt opgaverne kan nævnes:

 • Evaluering af en fuldtidsvejlederordning for SOSU-elever der blev indført i 2021. Evalueringen har kvalitative og kvantitative data som omdrejningspunkt, og det vil være relevant at inddrage f.eks. forandringsteori som et teoretisk grundlag.
 • Evaluering af et internt afløserkorps i ældreplejen, som er blevet iværksat i slutningen af 2021. Denne evaluering har også kvalitative og kvantitative data som omdrejningspunkt, og også her vil være relevant at inddrage f.eks. forandringsteori som et teoretisk grundlag.
 • Udvikling af diverse informationsmateriale f.eks. pjecer og hjemmesider til både borgere og personale.
 • Diverse ad-hoc projekter f.eks. udarbejdelse af puljeansøgninger, støtte op omkring implementeringsprojekter, mindre evalueringsopgaver, udarbejdelse af spørgeskemaer, politiske sagsfremstillinger m.m.

 
Vi tilbyder:

 • En praktikperiode på 4-6 måneder – afhængig af dine muligheder kan det være deltid eller fuldtid. Starttidspunktet er ikke fastlagt, men aftales.
 • Indblik i hvordan det er at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Faglig sparring på opgaveløsningen.
 • En fast vejleder under praktikforløbet.
 • Systematisk opfølgning og feedback på dit forløb.
 • Fleksible arbejdstider, hvor vi også tager hensyn til dine ønsker.
 • Mulighed for fællesskab og sparring med andre praktikanter i organisationen.

Du vil komme til at indgå i et konsulentteam med bred faglig baggrund. Da mange af de opgaver vi løser er relateret til driften, vil du få kontakt til mange forskellige faggrupper og borgere i forløbet.

  Vi forventer, at du:

 • Er studerende på en kandidatuddannelse.
 • Har interesse i ældre- og sundhedsområdet.
 • Er nysgerrig og opsøgende.
 • Kan arbejde selvstændigt med konkrete opgaver.
 • Taler og skriver dansk, da interviews og formidling er et væsentligt omdrejningspunkt for opgaverne.

Spørgsmål kan rettes til Christina Bonde på tlf. 79946132/chrb@varde.dk

Ansøgningsfrist:  30. maj 2022.