Projektmedarbejder til vådområde- og vandløbsprojekter

Ansøgningsfrist: 19.06.2022

Varde Kommune søger en projektmedarbejder til vores projektgruppe. Varde Kommune har et godt samarbejde med landbrugsorganisationerne og lodsejerne om at få etableret vådområder og lavbundsprojekter til gavn for naturen, klimaet og vandmiljøet. Vi har mange projektforslag fra organisationerne og har derfor brug for en ny kollega til at arbejde med vandløb og vådområderne. I Varde Kommune udarbejder vi selv detailprojekteringer, udbud og tilsyn med anlægsarbejdet.

Vi søger en medarbejder med en skarp vandløbs- og hydrologiprofil. Du kommer til at skulle arbejde med alle elementer i et naturgenopretningsprojekt som f.eks. forundersøgelser, lodsejer dialog, opmåling, modelberegning, detailprojektering, udbud og tilsyn.

I Naturcenteret får du kollegaer, som arbejder med vandløb, naturbeskyttelse, jord og grundvand samt udvikling af byernes og lokalområdernes grønne strukturer. I Naturcenteret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.

Du er sandsynligvis uddannet ingeniør, biolog eller lignende. Du kan også have erhvervet dine kompetencer ad andre veje. Vi forventer, at du har ambitioner og interesse for vandløbs- og vådområdeprojekter.  

Vi forestiller os at du har:

 • Et solidt kendskab til lavbunds- og vådområdeordningerne samt rammevilkårene for landbruget
 • Kendskab til hydrologi og vandløbssystemer
 • Flair for kontakt og dialog med lodsejere, entreprenører og øvrige interessenter
 • Gerne erfaring med projektstyring
 • Gode IT-kundskaber, gerne med kendskab til modellering og GIS
 • Er samarbejdsorienteret og initiativrig

Vi tilbyder:

 • Arbejde i en naturrig kommune
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi både arbejder selvstændig men også skaber resultaterne sammen
 • Et alsidigt arbejde, hvor du får lov at følge projekterne til dørs, med projektering, udbud og udførelse
 • Et godt socialt miljø med en uformel omgangstone
 • Et godt samarbejdsklima, som er præget hjælpsomhed, fleksibilitet og idérighed. 

Projektgruppen er en del af Vandløbsgruppen, som er et team på 6 personer, som består af miljøteknikere, biologer og ingeniører. Du skal arbejde med projekter i forhold til Vandområdeplanen, primært vådområdeprojekter, men også vandløbsprojekter.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er en 3-årig projektstilling med mulighed for forlængelse. Ansættelse fra den 1. august 2022 eller hurtigst muligt. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 79947110 eller fagleder Jan Pedersen på 79947485.

Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk.

Ansøgningsfrist er den 19. juni 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. og 24. juni 2022.

Varde Kommune har en helt suveræn beliggenhed som den vestligste kommune i Danmark. Vi har den barske natur med strande, klitter og hede mod vest; vi har ådalene og skovene og det mere frugtbare landskab mod øst, her spiller Teknik og Miljø en vigtig rolle i forhold til udvikling og bevarelse af området.