Samstyrken, Krogen 5 tilbyder nu et spændende barselsvikariat indenfor specialområdet. Er du socialpædagog eller SSA?

Ansøgningsfrist: 06.03.2022

Samstyrken Krogen 5
Danner rammen for 12 unge mennesker i alderen 18-30 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Som kollega
Vægter du holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde, og sammen med os vil du bidrage til det allerbedste arbejdsmiljø.

Du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger – også når der er uenighed. Vi forventer, at du er interesseret i at arbejde i en neuropædagogisk kontekst, og at du ser det som en faglig udfordring at arbejde struktureret efter støttesystemer. Du er bevidst om egne værdier og grænser, er handlekraftig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer.

Teamarbejde
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Vi arbejder som team tæt sammen med fokus på kerneopgaven og tror på, at vi via relationsarbejde sikrer omsorg, tryghed og udvikling for den enkelte. Vi tror på, at stressminimering samt tydelig ensartet struktur, skaber ro og trivsel hos vores borgere.

Sammen jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og finder det bedste i begge lovgivninger til gavn for borgerne. Vi har fælles fokus på samarbejde på tværs af organisationen, ligesom vi vægter samarbejdet både med interne og eksterne samarbejdsrelationer.

Hos os får du fagligt spændende opgaver, supervision på konkrete opgaver samt mulighed for faglig udvikling og uddannelse.

Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Stillingen er på 34 timer fordelt på dag-, aften- og weekendarbejde. Arbejde hver 3. weekend.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 9 – 12 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk

Ansøgningsfrist: 6. marts 2022
Vi forventer at afholde samtaler ultimo uge 10.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk