Samstyrken Østervang glæder sig til at få nye kollegaer

Ansøgningsfrist: 28.06.2022

Har du fagligheden i orden og kan se dig selv være med til at bringe de sundhedsfaglige ydelser i samspil med de socialpædagogiske fagligheder?

Så søger vi to SSA’er eller sygeplejersker, som ønsker at arbejde indenfor specialområdet med ansættelse pr. 1/8 og 1/9 2022.

Samstyrken, Afd. Østervang 3 i Varde er et specialiseret botilbud, som danner ramme for 15 borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Tilbuddet arbejder ud fra et fagligt fundament, hvor tværfagligheden er omdrejningspunktet. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Vi arbejder helhedsorienteret i tæt samarbejde mellem bo og beskæftigelse for at sikre den optimale udvikling og livskvalitet for borgerne

Teamet
Du bliver en del af et team med engagerede kolleger, der er i løbende udvikling og som brænder for arbejdet med målgruppen. Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Vi har et stort fokus på arbejdsmiljøet og et ønske om at være en fantastisk arbejdsplads.

Vores dagligdag tager udgangspunkt i KRAP:
K ognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkeltes mentale udvikling
R essourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning.

Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag. Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i organisationen.

Vi arbejder vedvarende og målrettet på at sikre et godt arbejdsmiljø med fokus på både de fysiske rammer samt et godt psykisk miljø. Vi anerkender vigtigheden af, at man har indflydelse på egen hverdag og søger at skabe et åbent miljø med høj trivsel og arbejdsglæde.

Som kollega
Som vores nye kollega vægter du teamånd og ”vi-følelsen” højt. Du er fagligt nysgerrig og kan lide at reflektere over egen, såvel som andres praksis. Du prioriterer faglighed og en anerkendende tilgang højt og er klar til at samarbejde med både borgere, pårørende, kolleger og andre faggrupper. Du kan lide at have mange bolde i luften og kan strukturere din hverdag.

Vi kan tilbyde dig
Stilling på 34 timer og 30 timer ugentligt i blandede dag, aften og weekendvagter eller evt. fast aftenvagt. Arbejde hver 3. weekend.

Når du starter hos os, får du et grundigt introduktionsforløb og kurser i forflytning og medicinhåndtering.

Vi vægter medarbejderudvikling højt, og derfor vil du modtage supervision på konkrete opgaver, samt mulighed for videreuddannelse.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Linda Uhre Langvad tlf. 21 33 99 88 eller pr. mail: lula@varde.dk  eller
Tina Jørgensen tlf. 20 58 70 09 eller pr. mail: tinj@varde.dk  på hverdage ml. kl. 9 – 14.
Ansøgningsfrist: 28. juni 2022, samtaler d. 29. juni 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.
Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i jobopslaget.

Læs meget mere om os på Samstyrkens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk