Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud søger dygtige speciallærere fra 1/10 2022 til faste stillinger, 37 timer

Ansøgningsfrist: 24.08.2022

Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud søger dygtige speciallærere fra 1/10 2022 til faste stillinger, 37 timer

  • Vi søger en lærer som skal være en del af vores indskoling for elever med generelle indlæringsforstyrrelser.
  • Vi søger en lærer som skal være en del af vores udskoling for elever med specifikke indlæringsforstyrrelser med undervisningskompetence i fysik/kemi og matematik.

I september 2021 flyttede Vardes nye specialskole, Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud, fra matriklerne på Lykkegårdsskolen og Tistrup Skole, ind i nyrenoverede lokaler. Skolen rummer kommunens elever med specifikke og generelle specialundervisningsbehov og vi har desuden tilknyttet en specialbørnehave, Solsikken. På Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud er vi nu 270 elever fra 0.-10. klasse og ca.150 medarbejdere.

De kompetencer vi søger hos vores nye kollega er: høj faglighed, både pædagogisk og fagfaglig, gode samarbejdsevner, åbenhed og et ressourcesyn på børn og forældre. Du skal være rettet imod pædagogisk udvikling og parat til at indgå i opbygningen af vores nye skole.

Du skal have erfaring med special pædagogik og også gerne autismepædagogik, brænde for specialområdet, og have mod på at være en del af en specialskole under opbygning, og indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde.

Du skal have mod på at tilrettelægge din undervisning så den passer til det individuelle behov og niveau hos den enkelte elev. Vi vægter en praksisfaglig tilgang til fagene og mod på have alternativ tilgang til læring.

Som person er du robust, struktureret, tålmodig, humoristisk og har dine styrker i relations arbejdet med børn og voksne. Du har gode sproglige egenskaber både mundtligt og på skrift.

Vores pædagogiske fundament:
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene, og andre relevante samarbejdsgrupper (UU-vejleder, socialrådgiver, familierådgiver, ergoterapeut m.fl.) og er udtrykt i en elevplan. Målet er at give eleven optimale udviklingsmuligheder, så den faglige og alsidige udvikling styrkes, og så eleven kan deltage aktivt i samfundet.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng, ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem det lærerfaglige og pædagogisk uddannede personale.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejder og prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi er ved at udvikle et kompetencecenter som b.la. skal varetage medarbejderne specialfaglige kompetenceudvikling.

Skolens værdier er:
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING

Ansøgning sendes online.

For yderligere information kontakt viceskoleleder Marianne Burgdorf 2868 0593, administrativ leder Maria Have 2619 1912, pædagogisk koordinator Katrine Kousgaard 5173 3617, eller skoleleder Marie Kring 20596358.

Ansøgningsfrist 24. august. 2022. Ansættelsessamtaler afholdes 29. august 2022.