Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud søger dygtige speciallærere fra 1/8 2022 til faste stillinger, 37 timer.

Ansøgningsfrist: 07.06.2022

Vi søger lærere, som skal være del af vores autismeafdeling, som skal være en del af udskolingen for elever med specifikke indlæringsforstyrrelser. Vi mangler særligt lærere med undervisningskompetence i fysik/kemi, matematik, tysk og prøveførende dansk.

I september 2021 flyttede Vardes nye specialskole, Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud, fra matriklerne på Lykkegårdsskolen og Tistrup Skole, ind i nyrenoverede lokaler.

Skolen rummer kommunens elever med specifikke og generelle specialundervisningsbehov og vi har desuden tilknyttet en specialbørnehave, Solsikken. På Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud er vi nu 263 elever fra 0.-10. klasse og ca.140 medarbejdere.

De kompetencer vi søger hos vores nye kollega er: høj faglighed, både pædagogisk og fagfaglig, gode samarbejdsevner, åbenhed og et ressource syn på børn og forældre. Du skal være rettet imod pædagogisk udvikling og parat til at indgå i opbygningen af vores nye skole.

Du skal have erfaring med special pædagogik og også gerne autismepædagogik, brænde for specialområdet, og have mod på at være en del af en specialskole under opbygning, og indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde.

Vi er interesseret i lærere som har undervisningskompetence i basisfagene for udskolingen. Du skal have mod på at tilrettelægge din undervisning, så den passer til det individuelle behov og niveau hos den enkelte elev. Vi vægter en praksisfaglig tilgang til fagene og mod på at have alternativ tilgang til læring.

Som person er du robust, struktureret, tålmodig, humoristisk og har dine styrker i relations arbejdet med børn og voksne. Du har gode sproglige egenskaber både mundtligt og på skrift.

Vores pædagogiske fundament:
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene, og andre relevante samarbejdsgrupper (UU-vejleder, socialrådgiver, familie rådgiver, ergoterapeut m.fl.) og er udtrykt i en elevplan.

Målet er at give eleven optimale udviklingsmuligheder, så den faglige og alsidige udvikling styrkes og så eleven kan deltage aktivt i samfundet.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng, ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem det lærerfaglige og pædagogisk uddannede personale.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejder og prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi er ved at udvikle et kompetence Center som b.la. skal varetage medarbejderne specialfaglige kompetenceudvikling.

Skolens værdier er:
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING.

Ansøgning sendes online.

For yderligere information kontakt administrativ leder Maria Have 2619 1912 eller skoleleder Marie Kring 2059 6358.

Ansøgningsfrist d. 7. juni 2022. Ansættelsessamtaler afholdes 15. juni 2022.