Sct. Jacobi Skole og -Dagtilbud, søger dygtige specialpædagoger/PAUer til barselsvikariater 37 timer om ugen

Ansøgningsfrist: 22.09.2022

 

  • Vi søger en barselsvikar til Specialbørnehaven Solsikken
  • Vi søger en barselsvikar til børnehaveklassen på Sct. Jacobi skole og -Dagtilbud

Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud er Varde kommunes skoletilbud til elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.
Sct. Jacobi skole har til huse på Pramstedvej og Specialbørnehaven Solsikken på Egekrattet.

På Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud er der 270 elever fra 0.-10. klasse og ca.150 medarbejdere.

Specialbørnehaven Solsikkens lovgrundlag findes i Lov om Social Service §32. Solsikken er normeret til 12 børn i alderen 0-6 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk- og/eller fysisk funktionsevne har et særligt behov for pædagogisk støtte og behandling, som ikke kan dækkes i en almindelig daginstitution.  

Vi søger specialpædagoger/PAU, som skal være en del af vores nye skole og dagtilbud til arbejdet med børn med generelle/specifikke indlæringsvanskeligheder.

Skolen og dagtilbuddets værdier
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING

Dine kompetencer
De kompetencer vi vægter højt hos vores nye kolleger er; høj faglighed, både pædagogisk og fagfagligt, gode samarbejdsevner, åbenhed og et ressourcesyn på børn og forældre. Du skal være rettet imod pædagogisk udvikling og have mod på at være en del af en specialskole og dagtilbud, der stadig er under opbygning.
Du skal have erfaring med specialpædagogisk, og også gerne autismepædagogik, have et stort hjerte for specialområdet og indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde.

Som person er du robust, struktureret, tålmodig, humoristisk, har et positivt menneskesyn og har dine styrker i relations arbejdet med børn og voksne. Du har gode sproglige egenskaber både mundtligt og på skrift.

Vores pædagogiske fundament
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring eleven planlægges i samarbejde med forældrene og andre relevante samarbejdsgrupper. Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem personalet.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejdere og prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi er ved at udvikle et Kompetencecenter som b.la. skal varetage medarbejdernes specialfaglige kompetenceudvikling.

Vil du vide mere:
Kontakt viceskoleleder Marianne Burgdorf 2868 0593, administrativ leder Maria Have 2619 1912 eller pædagogisk leder Katrine Kousgaard 5173 3617.

Ansøgning sendes online.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist 22. september 2022.

Ansættelsessamtaler afholdes 26. september 2022.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk