SFO leder med ledelsesfunktion ind i indskolingen søges til Trane Skole & Børneby, Afdeling Tistrup

Ansøgningsfrist: 20.02.2022

Trane Skole og Børneby, afdeling Tistrup i Varde Kommune søger pr. 1. april 2022 eller snarest derefter SFO leder, der holder af pædagogiske udfordringer, og som samtidig ønsker at være ansvarlig for det daglige arbejde i fritidstilbuddet.

Stillingen indebærer i tillæg til det fritidspædagogiske arbejde også ledelsesansvar ind i indskolingen.

Stillingen er derfor samlet set en fuldtidsstilling med en kombination af ledelse og børnetid.
SFO lederen skal i samarbejde med skolens øvrige ledelse fremme de mål, som er fastsat i folkeskoleloven, og de af Byrådet vedtagne mål.

Trane Skole og Børneby består af 3 skoleafdelinger og 2 daginstitutioner med i alt 420 børn og 70 ansatte.

Trane Skole og Børneby er en ambitiøs skole karakteriseret ved masser af energi, stort lokalt engagement og lyst til udvikling.

Skolens afdelinger ønsker et tæt samarbejde med de lokale foreninger og virksomheder og ligger i grønne omgivelser tæt på skov og engområder som nemt inddrages i fritid og undervisning. Afdelingerne har tradition for at give plads til den enkelte og for at arbejde for og med fællesskabet. Skolen har også en ambition om at inddrage Erasmus og eTwinning projekter i hverdagen.

Den pædagogiske leder for SFO:

 • Er nærmeste leder for det pædagogiske personale tilknyttet afdelingens SFO og Juniorklub
 • Er ansvarlig for det daglige arbejde i fritidstilbuddet tilknyttet afdelingen.
 • Medvirker til at understøtte den faglige udvikling af fritidstilbuddets medarbejdere, gennem bl.a. pædagogisk sparring og feedback
 • Medvirker til at skabe fælles retning for det pædagogiske arbejde gennem klare forventninger, tydelige værdier og fastlagte mål
 • Arbejder for et fagligt fællesskab, som værdsætter vidensdeling, udvikling og samarbejde
 • Sikrer et godt lærings- og arbejdsmiljø
 • Er ansvarlig for den daglige kontakt med forældrene ift. elevernes brug af afdelingens fritidstilbud
 • Skal kunne navigere i dobbeltrollen som medarbejder og som leder. Skal kunne forvalte de forskellige kontekster og drage det bedste ud af dem begge.

Ledelsesansvaret udvikles i samarbejde med afdelingslederen for skoledelen og indebærer:
 

 • Sætte retning for udviklingen af AKT og inklusionsindsatsen
 • Varetager det affødte samarbejde med PPR, rådgivere og andre samarbejdspartnere
 • Er nærmeste samarbejdspartner med afdelingslederen i forhold til den samlede indskolingsopgave
 • Sparringspartner for pædagoger og lærere i relation til undervisningen, AKT og inklusionsopgaven.

Har du lyst til at vide mere om skolen, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Jan Wittrup på telefon 2116 4365.

Har du mod på at udvikle og skabe et inkluderende lære- og værested, så send din ansøgning via linket.

Der skal angives mulighed for at indhente referencer fra tidligere stillinger.
Ansøgningsfristen er søndag den 20. februar kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 8.

Se skolens hjemmeside for yderligere info: https://xn--traneskoleogbrneby-s4b.dk/

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk