Skoleleder med ambitioner og stor faglighed

Ansøgningsfrist: 14.03.2022

Vi søger ikke efter en hvilken som helst skoleleder, men en skoleleder, der er en del af Nordenskov-Næsbjerg Skole – både i klasserne, i personalerummet og i forhold til forældrene.

Du bliver leder på en skole med dedikerede og kompetente medarbejdere, der arbejder selvstændigt og tager initiativ.

Som leder opleves du visionær, udviklende, relationsskabende og imødekommende. Du er tydelig og ambitiøs på børns vegne. Du forstår at understøtte og sammentænke de to matrikler, både sammen og hver for sig. Og du forstår den rolle, som skolen spiller for lokalsamfundet og omvendt.

Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder en spændende lederstilling med masser af potentiale og muligheder. Du bliver leder for en skole, hvor du kan fokusere udelukkende på skoleledelse. En skole hvor der er styr på driften, så der er plads til de spændende projekter.

Skolen er veldrevet og har mange gode traditioner, som er vigtige både at fastholde og udfordre.

På skolen bliver du en del af et velfungerende lederteam bestående af dig selv viceskoleleder, filialskoleleder og 2 SFO-ledere.

Samtidig tilbyder vi dig muligheden for at realisere høje faglige ambitioner i tæt samspil med øvrige skoleledere, skolechefen og kompetente kolleger i fagforvaltningen. Du får muligheder for at indgå i et strategisk samarbejde med hele skolelederkredsen i udviklingen af det samlede folkeskoleområde

Du bliver en del af et stort velfungerende ledernetværk i Varde Kommune, og du vil blive tilbudt en mentorordning det første år.

Din profil
Vi søger en skoleleder med ledelseserfaring og som er bevidst om ledelsesopgaven i en politisk styret organisation. Vi forestiller os, at du har erfaring med folkeskolen. Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse, forventer vi, at du har lyst til at påbegynde en.
Derudover skal du:

  • Se skolen som en helhed, hvor både skole og SFO spiller en aktiv rolle i det enkelte barns udvikling
  • Være handlekraftig, synlig og tydelig – og samtidig lyttende og tillidsskabende
  • Kunne balancere mellem forankring og fornyelse
  • Være stærk kommunikativt – både i skrift og tale
  • Have blik for medarbejdernes mange kvaliteter og kompetencer
  • Understøtte og fastholde medarbejdernes motivation og trivsel
  • Være med til at skabe og fastholde den gode arbejdsplads og sikre et godt arbejdsmiljø
  • Have økonomisk og administrativt overblik

Om Nordenskov-Næsbjerg skole
Nordenskov-Næsbjerg Skole er en folkeskole beliggende nordøst for Varde med to afdelinger i hhv. Nordenskov og i Næsbjerg. Elevgrundlaget er på ca. 402 elever fordelt på 0.-6. årgang i Nordenskov og 0.-9. årgang samt et specialafsnit for børn med tale- og sprogvanskeligheder i 0.-2. årgang i Næsbjerg. Begge afdelinger tæller ligeledes SFO- og Juniorklubtilbud, og samlet set er vi omkring 65 medarbejdere.

Der er tale om to velbeliggende landsbyskoler med gode faciliteter, faglokaler og udenomsarealer – begge oser af historie og traditioner. Skolen har et stabilt børnetal.

Du møder en folkeskole med engagerede medarbejdere, som hver dag yder en indsats og gør en forskel i børnenes liv. Der sættes hele tiden retning for at styrke børnenes trivsel og læring, da vi har et stærkt ønske om at gøre en forskel i børn og unges liv.

Vi har en aktiv og engageret skolebestyrelse. skolebestyrelsen arbejder aktivt for nærværende og levende værdier og principper, som understøtter børnenes trivsel, læring og udvikling.

Skolen har et velfungerende samarbejde med lokalsamfundene og nyder stor opbakning fra forældrene og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at der er rig mulighed for at lave utraditionelle løsninger i samarbejde med de omkringliggende samfund

Hvis du vil lære mere om os kan du finde mange informationer på vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere
Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at kontakte Skolechef: Kim Bondesen Glud Nielsen på telefon: 2367 0369 eller formand for skolebestyrelsen Stine Harboe på telefon 2032 7544. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Hvis du ønsker en rundvisning på skolen, kan du kontakte Claus Jensen på 2045 2903 og aftale nærmere.

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag d. 14. marts kl. 08.00. Send din ansøgning og bilag via linket i stillingsopslaget.

Første samtalerunde afholdes mandag d. 21. marts 2022. Anden samtalerunde afholdes mandag d. 28. marts 2022.

Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en profiltest mellem de to samtalerunder, desuden indhentes der referencer mellem de to samtaler.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgeren forventes at tiltræde den 1. maj 2022.