Skolepædagog og juniorklub

Ansøgningsfrist: 20.04.2022

Vi søger en pædagog i fast stilling på 37 timer fordelt i skole og Juniorklub med tiltrædelse 1. juni 2022 eller snarest herefter. 
  
Ansager Skole er en selvstændig enhed, som består af skole, SFO og Juniorklub. Samlet er vi 170 børn og 29 medarbejdere.   

Om opgaven 

 • Planlægning og gennemførelse af aktiviteter i juniorklub med åben- og lukkevagter. 
 • I skoledelen vil du fungere som trivselspædagog for alle skolens elever, men med udgangspunkt i mellemtrinnet. 
 •  Du vil selvstændigt skulle planlægge og gennemføre understøttende undervisning. Desuden er du også en del af AKT-teamet, hvor en del af din opgave er at understøtte faglig- og social trivsel for elever og klasser i tæt samarbejde med de enkelte klasseteams. 

Vi kan tilbyde dig 

 • Et job på en spændende arbejdsplads, hvor der er masser af nærvær og plads til udvikling.  
 • Dejlige børn og en engageret forældregruppe. 
 • At blive en del af et velfungerende kollegafællesskab, der er kendetegnet ved positiv indstilling og en humoristisk omgangstone.   
 • Fælles fokus på inkluderende læringsmiljøer, to-voksen ordning og klasseledelse. 
 • Fokus på det inkluderende fællesskab som er udgangspunkt for al læring trivsel og udvikling. 

 
Vi søger en pædagog der

 • Er uddannet pædagog eller har anden pædagogisk uddannelse. 
 • Har lyst til at arbejde med læring og trivsel med udgangspunkt i fællesskabet. 
 • Arbejder kvalificeret med at skabe deltagelsesmuligheder for skolens elever. 
 • Besidder viden og erfaring med understøttelse af inklusionsopgaven. 
 • Har lyst til teamsamarbejde og er indstillet på et tæt samarbejde omkring planlægning og gennemførelse af undervisningen samt driften af juniorklubben. 
 • Aktivt tager del i processerne omkring udviklingen af Ansager Skole, de fysiske rammer og den pædagogiske røde tråd i vores organisation. 
 • Har humor, let til smil og er omstillingsparat. 

 
Løn efter gældende overenskomst. Ansættelsen er på årsnorm, så timefordelingen på skole- og skolefridage kan være skævdelt hen over året. Ansættelsen er som udgangspunkt 60% i skole og 40% i juniorklub. Der indhentes børneattest. 
  
  
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder Jens Skouboe tlf. 7994 8591 eller viceskoleleder Vibeke Vind tlf. 7994 8592. 
  
Ansøgningsfrist:  Onsdag d. 20. april 2022 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt mandag den 25. april 2022. 
  
Ansøgningen skal indeholde eksamensbevis for relevant uddannelse, udtalelser og kontakt oplysninger på reference kilder. 
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk