Skov- og landskabsingeniør eller lignende

Ansøgningsfrist: 12.06.2022

Begejstres du over pleje af beskyttet natur, drift af kommunal skov og friluftsfaciliteter i det åbne land, så er det dig, vi søger!

Vi mangler en arealforvalter og projektmager med forståelse for naturværdier, publikumsfaciliteter til udvikling og administration af kommunens skove og kendskab til lovgivning om beskyttet natur. Det er alt fra de bynære skove til klitheden og frodige ådale.

Vi har brug for en praktiker, der er god til at finde løsninger sammen med entreprenører og lodsejere – og én der har lyst til at indgå i projekter om udeliv i noget af Danmarks fedeste natur, sammen med dine nærmeste kollegaer.

Varde Kommune har en fantastisk beliggenhed, som den vestligste kommune i Danmark. Vi har de brede strande, klitter og hede mod vest; vi har ådale, skove og det mere frodige landskab mod øst. Det er en arv vi tager alvorligt og hos os spiller udvikling og bevarelse af natur og landskab en stor rolle.  

Dine primære arbejdsopgaver vil være forvaltning af kommunens skove, naturpleje og drift af vandrestier herunder:

 • Brugen og driften af kommunens skove – i samarbejde med vores skovbrugsrådgiver
 • Administration af jagtleje og regulering af skadevoldende vildt
 • Naturplejeprojekter med lodsejeraftaler, udbud og entreprise
 • Drift af faciliteter for friluftsliv og rekreative stier, bl.a. Kyst til Kyst Stien
 • Planlægning og pleje af fredede arealer og fortidsminder
 • Græsningsaftaler på kommunens egne beskyttede naturarealer
 • Udviklingsprojekter indenfor naturpleje og friluftsliv

Bare rolig – vi hjælpes ad om opgaverne! Dine opgaver knytter sig både til team ”Park og Projekter” og ”Naturteamet” i Naturcenteret. Du har mulighed for at indgå i begge, og vi finder en balance som giver mening. Vi arbejder selvstændigt med vores opgaver, men vi udnytter hinandens kompetencer gennem løbende sparring, når projekterne kalder på det.

Du er sandsynligvis uddannet Skov- og landskabsingeniør, men du kan også have erhvervet dine kompetencer ad andre veje. Der vil være mulighed for at sammensætte opgaverne efter dine interesser og kompetencer, men vi forventer, at du har ambitioner for udvikling af biodiversiteten i kommunens skove og naturområder.

 Vi lægger vægt på følgende kompetencer og kvalifikationer:

 • Stærke kommunikationsevner – både skriftligt og mundtligt.
 • Kan samarbejde og sparre med mange forskellige faggrupper.
 • Har forståelse for den praktiske drift, og kan udtænke løsninger sammen med vores entreprenører og egne skovarbejdere.
 • Flair for at skabe god dialog med lodsejere og brugergrupper.

I Naturcenteret får du kollegaer, som arbejder med vandløb, naturbeskyttelse, klimatilpasning, jord og grundvand samt udvikling af byernes og lokalområdernes grønne strukturer. I Naturcenteret bliver du en del af en dedikeret arbejdsplads med et stærkt fagligt miljø. Afdelingen er præget af en uformel, men professionel tilgang til opgaverne. Vi arbejder tillidsbaseret og vi synes, at det skal være rart og sjovt at gå på arbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår: 

Stillingen er en 37 timers ansættelse fra 1.august 2022 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Stillingen kræver kørekort. Du skal arbejde på rådhuset på Bytoften 2, 6800 Varde. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Naturcenteret Klaus Bertram Fries på 7994 7110. 

Du kan besøge kommunens hjemmeside www.vardekommune.dk
 
Ansøgningsfrist er den 12. juni 2022. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. og 15. juni 2022.