Spændende stilling som aftenvagt i Primær Sygeplejen

Ansøgningsfrist: 25.09.2022

Vi er en organisation i bevægelse, og du kan være med til at påvirke og kvalitetssikre vores sygepleje i Varde Kommune. Trives du i et miljø, hvor vi sætter udvikling i fokus og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde? Så er det måske lige dig vi søger.

Vi ønsker at opjustere vores i forvejen kompetente Aftenvagts Team, og søger derfor til en fast stilling en sygeplejerske pr. 1. november 2022.

Timetallet kan aftales individuelt og fælles for aftenvagterne er, at der arbejdes hver 3. weekend.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune, vi er i alt ca. 80 sygeplejersker samt en sekretær fordelt på 2 matrikler. Udover de to sygeplejefaglige teams, har vi en akutfunktion og 3 koordinatorer.

Den ledig stilling er i Varde, hvor du bliver en del af en gruppe af dedikerede og fagligt dygtige sygeplejersker, som dækker for sygeplejen både på Inde og Ude området.

Der er et tæt samarbejde i alle vagtlag mellem sygeplejegrupperne i Varde og Tistrup samt akutteamet, og der er fokus på et godt fagligt fællesskab og et fantastisk kollegaskab.

Skulle du have lyst til at udfordre dig selv i vores sygepleje og kan du se dig selv i følgende beskrivelse:

  • Tager medansvar for den sundhedsfaglige indsats i borgerforløb, hvor du er involveret.
  • Medansvarlig for at fremme borgers muligheder for aktiv deltagelse i beslutningsprocesserne i og om eget liv.
  • Løbende vurdere og kvalitetssikre sygeplejen, som udføres hos alle borgere i Sygeplejen for at forbedre og sikre kvaliteten og sikkerheden for borgerne.
  • Trives med rutineopgaver, der brydes af akutte situationer, der kræver overblik, faglig stillingtagen, prioritering, handlings- og beslutningsevne.
  • Udvikle egne kompetencer og bidrage reflekteret til udvikling af kompetencerne i sygeplejen.
  • Du går på med krum hals og er yderst ambitiøs på borgernes vegne.
  • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.
  • Du kan varetage konsulent funktionen i forhold til den hjælper/assistent gruppe, som du deler borgere med, herunder sparring, vejledning og instruktion.
  • Sygeplejen vægter arbejdsmiljøet højt med plads til forskellighed. Du er derfor villig til at arbejde for Varde Kommunes værdier i enhver sammenhæng
  • Påtage sig ansvaret for at visitere borgere til sygepleje ud fra en sygeplejefaglig vurdering og udredning. Planlægge og bestille indsatser hos relevant leverandør.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.

Der er til stillingen tilknyttet et forhandlet tillæg via forhåndsaftalen med DSR.

Vi har mange varierende arbejdsopgaver og vi er meget lydhøre over for kreativitet og glædes over nye ideer og udvikling.

I din ansøgning bedes du opgive min. 1 referenceperson.
Seneste frist for ansøgningen er d. 25. september 2022.

Vi afholder løbende ansættelsessamtale, så tøv ikke med at sende din ansøgning.  

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Såfremt du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hør mere hos:
Teamleder Rikke Godsvig Jensen på 2367 6451 alternativt på mail rjed@varde.dk.