Specialbørnehaven Solsikken søger en dygtig specialpædagog/PA til barselsvikariat 37 timer om ugen

Ansøgningsfrist: 30.11.2022

Specialbørnehaven Solsikken er en del af organisationen Sct. Jacobi Skole og – Dagtilbud, som er Varde kommunes specialtilbud. Sct. Jacobi skole har til huse på Pramstedvej og Specialbørnehaven Solsikken på Egekrattet.

Specialbørnehaven Solsikkens lovgrundlag findes i Lov om Social Service §32. Solsikken er normeret til 12 børn i alderen 0-6 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk- og/eller fysisk funktionsevne har et særligt behov for pædagogisk støtte og behandling, som ikke kan dækkes i en almindelig daginstitution. Kendetegnende for børnene er at de har behov for at være i et skærmet specialpædagogisk behandlingsmiljø.

I specialbørnehaven Solsikken arbejdes der bl.a. med alternativ kommunikation og forskellige visuelle støttesystemer fx tegn til tale, boardmaker og konkreter. Personalet er uddannet i ICDP og det pædagogiske afsæt er i relations pædagogikken, hvor forståelsen er, at mennesker udvikler identitet igennem samspil med andre, og at samspil forudsætter kommunikation. Der lægges vægt på at skabe et inkluderende miljø, med afsæt i det enkeltes barn udviklingspotentiale og ressourcer, hvor børnene støttes og opmuntres til at have indbyrdes sociale relationer.

Vores værdier er:
LIGEVÆRD – ANERKENDELSE – FAGLIGHED – ALSIDIGHED – FÆLLESSKAB – UDVIKLING

Dine kompetencer
De kompetencer vi søger hos vores nye kolleger er:

 • høj pædagogisk faglighed,
 • erfaring med specialpædagogik og gerne erfaring med autismepædagogik
 • gode samarbejdsevner og evne til at kunne indgå i et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde både internt og eksternt
 • besidder et ressourcesyn på børn og forældre
 • have styrke i relationsarbejdet med børn og voksne

Du skal desuden:

 • være rettet imod pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling.
 • være robust, struktureret og tålmodig
 • have et positivt menneskesyn og børnesyn
 • være god til at formulere dig både mundtligt og på skrift
 • kunne udvise ro og omsorg for børn og forældre
   

Vores pædagogiske fundament:
Vores specialpædagogiske indsats tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone og er koblet bredt til feltets viden og forskning. Indsatsen omkring barnet planlægges i samarbejde med forældrene og andre relevante samarbejdsgrupper. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der skabes forudsigelighed, mening og sammenhæng ud fra et ligeværdigt samarbejde mellem personalet.

Vi tilstræber at skabe overblik og genkendelighed ved hjælp af struktur. Det kan være i form af konkret vejledning, organisering og tydelighed. Strukturen kan støttes for eksempel af piktogrammer, symboler, skriftlig information og andre visuelle værktøjer.

Vi ønsker et højt fagligt og pædagogisk niveau hos vores medarbejdere og prioriterer kompetenceudvikling højt. Vi har desuden et kompetencecenter som bl.a. varetager medarbejdernes specialfaglige kompetenceudvikling.

Vil du vide mere:
Kontakt pædagogisk leder Katrine Kousgaard 5173 3617.

Ansøgning sendes online. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt og der bliver løbende kaldt ind til samtale.