Specialbørnehaven Solsikken søger uddannet pædagog m/k på 37 timer pr. 1. maj 2022.

Ansøgningsfrist: 15.04.2022

Vi søger en ny pædagog, da en af vores faste pædagoger har valgt at søge andre udfordringer.  

Specialbørnehaven Solsikken er en del af det fællesledede Sct. Jacobi skole og dagtilbud. Vi arbejder for at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær, dette med afsæt i Varde Kommunes værdier ordentlig, værdiskabende og stærk.

Specialbørnehaven Solsikkens lovgrundlag findes i Lov om Social Service §32.

Solsikken kan modtage 12 børn i alderen 0-6 år, som på grund af betydeligt og varigt nedsat psykisk- og/eller fysisk funktionsevne har et særligt behov for pædagogisk støtte og behandling, som ikke kan dækkes i en almindelig daginstitution.

Med udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og mestring skaber vi individuelle læringsrum, hvor kommunikation, leg, udvikling og trivsel er det centrale i pædagogikken.

Vi forventer, at du brænder for specialområdet og for udvikling af den anerkendende, positive og faglige tilgang i Specialbørnehaven Solsikken.

Du skal have ’et lyst sind’ og et inkluderende menneskesyn. Vi forventer, du har stærke relationelle kompetencer, da vi beskriver vores kerneopgave som ”udvikling gennem relationer”.

Vores kommende pædagog:

 • har specialpædagogisk erfaring, gerne med relevant efteruddannelse, eksempelvis: AKT, ICDP, praktikvejleder, autisme, neuropædagogik og/eller alternativ supplerende kommunikation.
 • forstår at skabe udviklingsstøttende kontakt med det enkelte barn.
 • observerer, blandt andet via videooptagelser, tilrettelægger, igangsætter, gennemfører, reflekterer over, dokumenterer og evaluerer en pædagogisk proces.
 • kan arbejde didaktisk og kan dokumentere og beskrive det pædagogiske arbejde på skrift.
 • kan organisere, tilrettelægge, følge op, lede og fordele i daglig pædagogisk praksis.
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ.
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det specialpædagogiske arbejde med børn, forældre og kollegaer.
 • formår at tage ansvar for såvel det daglige forældresamarbejde, som samtaler omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt. Er en god formidler, som gerne videndeler.
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele Varde Specialtilbud og i vores lokale personalegruppe.
 • ser muligheder og ressourcer i omgivelserne, hvor der tænkes i helhedsløsninger.

Hvad kan vi tilbyde:

 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer.
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og et tæt forældresamarbejde.
 • et visionært område med dialog, tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af afdelingerne.
 • vores primære daglige fokus i al samvær med børn og familier er engagement, trivsel, motivation og deltagelsesmuligheder.

Kan du se dig selv i ovenstående er det nu du skal til tasterne og skrive en ansøgning til os.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Jette Sillesen på mobil nr.2045 3836.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.
Ansøgningsfrist fredag den 15. april 2022 kl. 18.00.
Samtaler forventes afholdt mandag den 25. april 2022 fra kl. 15.30.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk