Stærke konsulenter søges til nytænkende og centralt HR- og Udviklingsteam

Ansøgningsfrist: 10.01.2022

Varde Kommune ønsker at styrke HR- og Udviklingsteamet, fordi kommunen er i en rivende og ambitiøs udvikling og samtidig står overfor en række udfordringer i forhold til kommunens demografi. HR- og Udviklingsteamet understøtter Byråd, direktion og fagområder i at finde nye veje og sætte retningen for udviklingen af Varde kommune. Det gælder både i opgavernes indhold og ift. de ledere og medarbejdere, som kommunen skal engagere, rekruttere og fastholde. Kommunen skal være på forkant i en verden i forandring.

I Varde kommune har vi en organisation, en kultur og en størrelse, der gør, at vi kommer langt og tør at prøve ting på nye måder.

Vil du være med, hvor det sker, og beslutningerne træffes, så kom og vær med i vores team, hvor der er højt til loftet, arbejdsglæde og stor variation i opgaverne.

Hvem er vi?
HR og Udviklingsteamet er netop blevet sammenlagt til ét team, hvor vi skal finde vores rolle i den fremtidige udvikling af Varde Kommune. Vi arbejder med organisations- og projektudvikling på tværs i kommunen og direkte på de enkelte direktørområder, derudover varetager vi hele kommunens HR-område.

Vi sætter vores stærke arbejdsfællesskaber højt og har samtidig fokus på og stor interesse for den enkelte og dennes udvikling og ambitioner. Vi er et superambitiøst og centralt team, som understøtter udvikling i Varde kommune, så vi sammen kan være med til at sikre den offentlige service i tider under stor forandring – f.eks. i forbindelse med fastholdelse og rekruttering. Det skal vi nemlig have fundet en løsning på. Vi har derfor et meget tæt samspil med direktionen og er med der, hvor beslutningerne formes og tages, og så følger vi dem selvfølgelig også til dørs. Vi har ikke langt fra beslutning til handling i Varde Kommune.

Lær os lidt bedre at kende her

Helt konkret er vi pt. 2 studentermedhjælpere, 8 konsulenter, en teamleder og en overordnet chef, der forsøger at samle trådene. Og vi vil gerne være nogle flere. 
Det er det helt rigtige sted, hvis du vil udvikle og afprøve dig selv.  

Din rolle
Udover mere almindelige driftsopgaver, der understøtter kommunen bredt, vil din funktion være at identificere, opsnappe og løse udfordringer og strategiske opgaver, der understøtter organisationen via:

 • Analyser og beslutningsoplæg til chefer, direktør og fagudvalg
 • Design af strategiske udviklingsprojekter
 • Tilrettelæggelse af udviklingsforløb
 • Deltagelse i møder, der hvor tingene sker 
 • Sparring og rådgivning til hele organisationen
 • Projektledelse, koordinering og gennemførelse af indsatser
 • Facilitering af strategi- og politikudvikling, fx på ledermøder
 • Udvikling og facilitering af processer i medarbejder- og ledergrupper
 • En sikring af det gode arbejdsmiljø

En mere udførlig beskrivelse af opgaverne i teamet findes på kommunens hjemmeside.

Som enhver anden moderne arbejdsplads tilrettelægger du selvfølgelig selvstændigt din tid i relation til dine opgaver, og vi har også mulighed for hjemmearbejde, når arbejdsopgaven kræver det, og det ikke går ud over arbejdsfællesskabet. Din fleksibilitet modsvares af vores.

Din baggrund:
Vi forestiller os, at du er samfundsvidenskabelig kandidat med et højt gennemsnit indenfor offentlig administration eller HR-området – Nej, rent faktisk er det ikke det, vi primært kigger efter!

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende. Du kan således både være erfaren kandidat indenfor samfundsvidenskab, humaniora, naturvidenskab eller lignende, men du kan også være på den afsluttende del af din kandidatuddannelse – eller du kan overraske os med en helt tredje baggrund. Det vigtigste er, at du er:   

 • Modig – du tør gå nye veje
 • Ansvarlig – du er optaget af hele processen og følger opgaverne til dørs
 • Engageret – du går ind i opgaverne med ønske om at de løses bedst muligt
 • Flittig du har en høj arbejdskapacitet- som dine kollegaer
 • Et helt menneske der er nysgerrig på din omverden
 • Samarbejdsorienteret og optaget af, hvad der driver andre
 • Fagligt ambitiøs – du vil noget med dit arbejdsliv og med vores team

Du skal være indstillet på at arbejde i en flad struktur – både selvstændigt og i teams med reference til både en eller flere chefer. Du må derfor ikke være bange for at stille spørgsmål ved den måde, vi gør tingene på. Det er sådan, vi udvikler os og ser nye muligheder.

For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Chef for Personale og Udvikling, Karoline Klaksvig på mobil 21 53 50 15 eller teamleder Kirsten Olstrøm mobil 20 51 98 33

Det formelle:
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist er den 10. januar kl. 8.00 med henblik på ansættelse den 1. marts 2022. 1. samtalerunde afholdes den 14. og 17. januar og 2. samtalerunde afholdes 27. januar.