Struktureret og engageret bosætningskoordinator

Ansøgningsfrist: 22.06.2022

Kan du lide at være en del af et stærkt arbejdsfællesskab med humor, sammenhold og mening i arbejdet? Vil du være en del af et hold med varierede arbejdsopgaver og teamwork? Så er du måske vores nye kollega.   
 
Varde Kommune har gennem mange år arbejdet sammen med lokalsamfundene om bosætning og modtagelsen af nye borgere. I bosætningsarbejdet sætter vi fokus på det gode hverdagsliv – det liv hvor hverdagen hænger sammen i forhold til ønsker og forventninger til både privat- og arbejdsliv.  
 
Kommunens bosætningsindsats fokuseres omkring: 

 • Tilflytterservice 
 • Tiltrækning af unge 
 • Samarbejde med lokalsamfundene 
 • Samarbejde med virksomhederne 

 
Med afsæt i byrådets prioritering af bosætning, som en af de væsentligste emner de kommende år, er det besluttet, at bosætningsarbejdet styrkes med en bosætningskoordinator. 
 
Fremadrettet vil vi have et større fokus på tiltrækning af udenlandske borgere til kommunen.  

Som bosætningskoordinator får du til opgave at sikre sammenhæng og fremdrift i kommunens bosætningsarbejde. Dine opgaver vil variere meget – hvor du den ene dag bruger tid sammen med en udenlandsk familie, der ønsker at rykke til Vestjylland, kan du en anden opdatere lokalsamfundenes profileringssider og kommunens tilflytterportal eller have kontakt til lokale virksomheder eller ProVarde – kommunens erhvervskontor.  
 
Vi arbejder i høj grad netværksbaseret og du bliver derfor det koordinerende og relationsskabende led i mange henseender. Det drejer sig både om at skabe gode samarbejdsrelationer til og mellem de mange lokale aktører, men også om at sikre fremdrift i indsatserne.  

Med det mål at understøtte det gode hverdagsliv, søger vi en engageret bosætningskoordinator med sans for detaljen, og som samtidig forstår at inddrage og samarbejde med borgere, lokalsamfund og virksomheder.  
 
Opgaver og kvalifikationer 

Dine opgaver vil blandt andet bestå af: 

 • Tilflytterservice, herunder besvare spørgsmål fra potentielle og nye inden- og udenlandske tilflyttere  
 • Understøtte virksomheders tiltrækning og fastholdelse af inden- og udenlandsk arbejdskraft 
 • Vedligeholde hjemmesider og portaler 
 • Opbygge og deltage i samarbejder med interne og eksterne parter om bosætning 
 • Deltage i forskellige events og arrangementer  
 • Koordinering af større og mindre opgaver og arrangementer 

Vores ønsker til dine kvalifikationer: 
 
Du trives med en varieret hverdag, i dialog med både kolleger, borgere og andre samarbejdspartnere.  
 
Vi forestiller os, at du har en administrativ uddannelse. Gerne i form af enten en administrationsbachelor, markedsføringsøkonom eller lignende.   
 
Ved besættelse af stillingen lægger vi vægt på, at du: 

 • Er struktureret og har overblik  
 • Har styr på de administrative rutiner 
 • Evner at skabe og vedligeholde netværk 
 • Er udadvendt og relationsskabende 
 • Har gode IT-kundskaber og parat til at lære hjemmesideredigering 

I forbindelse med arbejdet vil du i en vis grad opleve skiftende arbejdstider, som følge af møder og arrangementer med forskellige samarbejdspartnere.  
 
Din nye arbejdsplads 
Du bliver ansat i afdelingen HR og Udvikling, der er en del af staben Personale, Udvikling og Kommunikation. Her vil du arbejde sammen med medarbejdere, der varetager kommunens opgaver indenfor, lokalsamfundsudvikling, større udviklingsprojekter, rekruttering og fastholdelse. 
 
Afdelingen består af 16 medarbejdere. I det daglige vil du primært arbejde sammen med en mindre gruppe kolleger, der har fokus på bosætning og lokalsamfundsudvikling.  
 
Der vil være rig mulighed for faglig sparring og opbakning til dine opgaver, hvor vi gør brug af hinandens individuelle kompetencer. Du får i høj grad frihed under ansvar, medindflydelse og gode arbejdsforhold. Vi prioriterer tillid, åbenhed og udvikling – og vi forventer, at du bidrager hertil. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Der er tale om en midlertidig stilling på to år, normeret til 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest. 
 
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. 
 
Vil du høre mere om stillingen kan du kontakte afdelingsleder Kirsten Olstrøm på tlf. 2051 9833 eller mail kiol@varde.dk eller chefkonsulent Jørgen Nielbæk på tlf. 3059 0595 eller mail joni@varde.dk. 
  
Er du interesseret i jobbet, så send din ansøgning og CV senest den 22. juni 2022 kl. 8.00. 
Vi forventer at holde samtaler den 28. juni 2022. 

Forventet tiltrædelse 1. august 2022.