Sydvestjysk Brandvæsen søger en Vice-/Beredskabsinspektør til Forebyggende Afdeling

Ansøgningsfrist: 11.02.2022

Vores forebyggelsesafdeling søger endnu en kollega, der brænder for at være med til at tegne fremtidens udvikling og kvalitet på forebyggelsesområdet i Sydvestjysk Brandvæsen, hvor vi vægter samarbejde, frihed under ansvar og fælles ejerskab højt.

Et brandvæsen hvor vore værdier er Åbenhed, Ærlighed og Ordentlighed.

Sydvestjysk Brandvæsen er et § 60 selskab ejet af Varde, Esbjerg og Fanø kommuner.

De tre kommuner har et areal på ca. 2.100 kvadratkilometer og ca. 165.000 borgere og er i en spændende udvikling med nye store byggerier, en driftig industri og en af Danmarks største havne med virksomheder, der er førende indenfor energi og vind industrien og den grønne omstilling.

Turismen udvikler sig til stadighed i vore kommuner, og hvert år besøges vort område af tusindvis af gæster, hvorfor også turistindustrien er under fortsat fremdrift.

Udviklingen på det forebyggende område med blandt andet ”fremtidens brandsyn” og en byggelov, der skaber nye og andre opgaver for brandvæsenet, gør at vi nu mangler DIG, som brænder for forebyggelse og som sammen med kollegaerne i SVJB vil arbejde med brandsyn, operative bindinger, indsatstaktiske forhold i forbindelse med byggesager, samt har lyst til at arbejde med lovstof og projektorienterede opgaver.

Vores forebyggende afdeling sikrer binding og samarbejde med den operative drift, så uddannelse, materiel og operative forholdsordrer bindes sammen til det serviceniveau, vore ejerkommuner har valgt.

Om jobbet:
Din hverdag bliver med mange forskellige opgaver, som du og dine kollegaer planlægger i fællesskab.

Opgaver som blandt andet:

  •  Gennemføre brandsyn på forskellige typer objekter med stor fokus på kvalitetsbrandsyn  Sagsbehandling og myndighedsopgaver
  •  Rådgive borgere, virksomheder og ejerkommuner på forebyggelsesområdet 
  •  Udarbejde vejledninger/retningslinjer til såvel eksternt som internt brug
  •  Støtte til, og samarbejde med, vores operative afdeling i forhold til forankring af operative forhold og operative bindinger på byggesagsområdet
  • Mulighed for, efter konkret aftale, at indgå i Sydvestjysk Brandvæsens team af Indsatsledere/skadestedsledere

Om dig:
Det vil være en fordel i jobbet at have byggeteknisk baggrund, eventuelt suppleret af en brandteknisk videreuddannelse eller anden relevant uddannelse, som har givet dig kompetencer i at analysere problemstillinger med flair for på en professionel måde at kunne formidle til andre. Du skal have stor interesse i at arbejde med det forebyggende og myndighedsmæssige område på et fagligt højt niveau men samtidig socialt føle dig bedst hjemme i den vestjyske kultur med ”begge ben på jorden” og en pragmatisk tilgang til opgaverne. Hvis du ikke allerede har bestået Beredskabsstyrelsens kurser i brandteknisk byggesagsbehandling (BGU og BVU), skal du være indstillet på at gennemføre disse med tilfredsstillende resultat.

Som person lægger vi vægt på:

  •  At du er åben, positiv og ønsker tæt samarbejde med dine kollegaer
  •  At du vil bidrage aktivt med dine erfaringer og sammen med dine kollegaer udvikle afdelingen
  •  At du er selvstændig og ansvarsbevidst i myndighedsrollen i udførelsen af dit arbejde
  •  Der skal ved ansættelse kunne fremvises straffeattest, Kørekort til minimum kategori B, ligesom der for Indsatsledere skal kunne opnås PET clearing til HEM.

Om os:
Sydvestjysk Brandvæsens administration består pt. af 14 fastansatte i en flad ledelsesstruktur under mottoet Frihed under ansvar.
Vi har administration på Brandstation Esbjerg, Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø, hvor også din kontorplads står klar til dig.
Der vil være mulighed for delvis hjemmearbejdsplads, som aftales internt i afdelingen. I Sydvestjysk Brandvæsen har vi flekstidsordning, der giver en stor grad af frihed til at planlægge egen hverdag, ligesom vi har sundhedsforsikring, frugtordning og motionsrumsfaciliteter.
Løn og Ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og forhandling
Tiltrædelse: 1. april 2022 eller efter aftale
Arbejdstid:
Fast ansættelse, Fuldtidsstilling med en prøveperiode på 3 måneder samt generelle uddannelseskrav. 

Vil du vide mere:
Du kan se mere om Sydvestjysk Brandvæsen på www.svjb.dk ligesom du er velkommen til fortroligt at kontakte:
Viceberedskabschef Kjeld Tauman 20 69 89 36
Beredskabschef Jens Mølgaard 29 67 01 76

Ansøgningsfrist:
Fredag 11. februar 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes henholdsvis 21. og 22. februar 2022.

Sådan søger du stillingen:
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgning bedes tilsendt elektronisk via sikker post til: stilling@svjb.dk, og skal være Sydvestjysk Brandvæsen i hænde senest 11. februar 2022 kl. 12.00Brandvæsen i hænde senest 11. februar 2022 kl. 12.00.