Sygeplejerske til Akut Teamet.

Ansøgningsfrist: 17.07.2022

Vil du være Akut sygeplejerske? Vi søger en sygeplejerske på 30-37 timer med start fra d. 1/8 eller efter aftale. Teamet består af 6 sygeplejersker, der dækker dag og aftenvagter. Opgaverne om natten varetages af de faste nattevagter. Teamet kan få yderligere vokseværk med tanker på Region Syddanmarks Akutplan, som vi også i Varde Kommune er meget involveret i.

Vi er i en spændende proces med kontinuerlig udvikling og implementering af tiltag i både Sygeplejen og Akut sygeplejen. Vi stræber efter at styrke, øge og udvikle på indsatser og kompetencer. Udover en større relationel koordinering både tværsektorielt samt internt kommunalt.

Du vil få stor grad af indflydelse både i det daglige arbejde, og i forbindelse med kvalitetssikrende processer, som skal styrke vores kerneopgave omkring borgeren på tværs i kommunen.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune, vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt i to sygeplejefaglige teams med mødested i henholdsvis Varde og Tistrup. Derudover en sekretær, vagtplanlægger, udviklingssygeplejerske, 3 koordinatorer samt projekt sygeplejerske til optimering af journalføring fordelt på de 2 matrikler. Akutsygeplejerskerne møder i Varde.

I Akutfunktionen er der meget fokus på at forebygge og undgå indlæggelser:

 • Borgere til I.V. behandling, I.V. antibiotika, I.V. ernæring og I.V. væske
 • Opfølgning efter kompliceret indlæggelse ved udskrivning
 • Speciel indsats til KOL-borgere og borgere med gentagne fald
 • Den ældre medicinske borger
 • Beredskab til vurderinger og akutte indsatser.

Udover det, så spiller Akut teamet altid en særlig rolle, når det er påkrævet at bidrage i særlige situationer som under Corona Pandemien, eller som sparring til relevante projekter f.eks. omkring fald eller nye behandlingsmuligheder osv.

Vi forventer at du:

 • Kan behovsvurdere borgere, visitere opgaver og indsatser,
 • Kan iværksætte og varetage behandling i borgernes eget hjem efter ordination af læge og sygehus.
 • Kan have det sygeplejefaglige ansvar i forhold til de borgere, som er tilknyttet akutsygeplejen.
 • Kan iværksætte individuelle indsatser af forebyggende og rehabiliterende karakterer via tidlig opsporing og vurdering af symptomer.
 • Er fagligt velfunderet og befinder dig godt i akutte situationer
 • Er fleksibel og kan navigere i en hverdag, der kan være travl og uforudsigelig eller stille med tid til fordybelse.
 • Arbejder målrettet med fokus på borgeren
 • Er venlig og imødekommende
 • Kan bidrage til gode og positive relationer
 • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.

Vi tilbyder:

 • Faglige udfordringer
 • En afvekslende hverdag med mange spændende opgaver
 • Et rigtig godt kollegialt fællesskab med egen gruppe og rutesygeplejerskerne
 • En målrettet Strategi for den overordnede Sygepleje samt for Akut sygeplejen, især relateret til den nationale ambition om det nære sundhedsvæsen, som vi aktiv tager del i.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Såfremt du ikke er ansat i Kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Souschef for Sygeplejen Hanne Osbæck på telefon 3036 7697 alternativt på mail hosb@varde.dk

Ansøgningsfrist den 17/7 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende og efter aftale.