Sygeplejerske til Samstyrkens Sundhedsteam!

Ansøgningsfrist: 19.06.2022

Vil du være en del at et TEAM, der har høj faglighed – opgaven i centrum – en helhedsorienteret tilgang? Så er det lige dig, vi vil glæde os til at byde velkommen som kollega. 

Samstyrken har en bred vifte af tilbud på Det Specialiserede Socialområde i Varde Kommune. Vi har bl.a. botilbud, specialiserede botilbud, aflastningstilbud, samt beskæftigelse på 15 matrikler fordelt i Oksbøl, Ølgod, Årre og Varde. Hertil er Samstyrkens mobile Sundhedsteam tilknyttet.  

Sundhedsteamet er en fast enhed, der løser sundhedsfaglige opgaver på tværs af Samstyrkens tilbud i dag- og aftentimer og har stor berøringsflade både med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Samstyrkens kerneopgave:
Vores overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

I Samstyrken arbejder vi bl.a. ud fra KRAP-modellen, som betyder:

Kognitivt – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
Ressourcefokuseret – vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
Anerkendende – vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
Pædagogisk – vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Et stærkt fagligt fællesskab!
  • Stor selvstændighed og dejlige kollegaer på alle vores tilbud
  • Tæt sparring og vidensdeling samt kompetenceløft.
  • Du bliver en del af Samstyrkens Sundhedsgruppe, hvor man mødes med faste intervaller med alle øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i organisationen.
  • Du løser opgaver på tværs af tilbuddene.
  • Individuel oplæring og mulighed for videreuddannelse.
  • Stor medindflydelse f.eks. på at tilrettelægge opgaver, indflydelse på egen arbejdsplan og lign.
  • Visitering og planlægningsopgaver.

Arbejdstid:
Stillingen er på 28-30 timer / ugt. Som udgangspunkt er det med blandende dag og aftenvagter, samt hver 3 weekend. Fremadrettet kan andet eventuelt aftales.

Du er velkommen til at rekvirere funktionsbeskrivelsen.

Tjenestebil, IT og telefon stilles til rådighed.

Løn- og ansættelsesvilkår sker ifølge gældende overenskomst.

Ansættelse pr. 1. august 2022.
Ansøgningsfrist: 19. juni 2022 kl.12 / Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket i jobopslaget
Der afholdes løbende samtaler.

Kontakt:
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte:
Ledende sygeplejerske Betina Nørgaard Iversen* Mobil 21 60 09 66 * Mail beiv@varde.dk

Se mere om os på: www.samstyrken.dk