Sygeplejerskerne i Varde by søger en ny kollega

Ansøgningsfrist: 27.02.2022

Da en af vores kollegaer efter mange år har søgt nye udfordringer, søger vi en ny kollega der har interesse for sygepleje i primær sektor.

Vores arbejdsopgaver er at sikre og levere en høj kvalitet af sygepleje til borgerne i alle livets faser, i borgerens eget hjem eller i sygeplejeklinik.

På en almindelig arbejdsdag vil du både kunne arbejde med den ældre medicinske patient, den sårbare psykiatriske borger, en der afventer en operation og sårplejeopgaver med stor variation. 

Vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt på 2 matrikler i hhv. Varde og Tistrup. Vi har faste dag-, aften- og nattevagter, men vi hjælper hinanden i vagtlagene, for at skabe en arbejdsplads med stort kollegialt fællesskab.

Da vi går ned i bemanding i weekender, arbejder langt de fleste hver 4. weekend og fortrinsvis i dagvagter, men der er mulighed for at tilrettelægge dette, hvis man i stedet ønsker ex hv. 3. weekend i aftenvagt.

Lyder det som noget for dig?
Så er det måske lige dig vi søger.

Sygeplejen i Varde søger netop nu:
1 sygeplejerske til en fast stilling med tiltrædelse efter aftale.

Der er ikke på forhånd fastlagt en ugentlig arbejdstid for stillingen, men det forventes, at du ønsker en arbejdstid på mellem 32-37 timer.

Og som et heads up, så søger vi til sommer en fast nattevagt til en 7-7 stilling, så var det noget for dig, er der ved at søge denne stilling en mulighed for, at du kan starte ud i dagvagt og dermed kan lære organisationen at kende.

Du kan se dig selv i følgende beskrivelse:

 • Du tager medansvar for den sundhedsfaglige indsats i borgerforløbene.
 • Du tænker i rehabilitering.
 • Du trives med rutineopgaver, der brydes af akutte situationer, der kræver overblik, faglig stillingtagen, prioritering, handlings- og beslutningsevne.
 • Du ønsker at udvikle egne kompetencer og bidrage reflekteret til udviklingen af kompetencerne i sygeplejen.
 • Du har gode samarbejdsevner i forhold til forskelligartede borgere og en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs af faggrupper.
 • Du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til den hjælper/assistent gruppe, som du deler borgere med, herunder sparring, vejledning og instruktion.

Sygeplejen vægter arbejdsmiljøet højt med plads til forskellighed. Du er derfor villig til at arbejde for Varde Kommunes værdier, ordentlig, værdiskabende og stærk, i enhver sammenhæng.

Vi tilbyder:

 • Et selvstændigt job med medindflydelse og medansvar.
 • Et job med stor mulighed for faglig udvikling.
 • En afvekslende hverdag med mange spændende opgaver.
 • Et fantastisk kollegialt fællesskab.
 • En rummelig arbejdsplads hvor der er plads til alle.
 • God oplæring og introduktion i arbejdsopgaverne.

Tjenestebil og telefon stilles til rådighed.

I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Seneste frist for ansøgningen er søndag den 27/02-22 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Hvis du ikke er ansat i kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Du er velkommen til at ringe eller skrive en mail for at høre mere hos:
Teamleder Sandie Eis Ravn, mail. sanr@varde.dk tlf. 23 67 64 51

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk