Teknisk servicemedarbejder søges til Ejendomscentret i Varde Kommune

Ansøgningsfrist: 04.07.2022

Ejendomscentret i Varde Kommune søger en teknisk servicemedarbejder. Du bliver del af et team af servicemedarbejdere, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne i Distrikt Nord (Ølgod, Tistrup, Thorstrup, Horne m.fl.).

Du vil have indmødested i Ølgod og opgaverne vil primært være på kommunale ejendomme i Ølgod. Herudover er der også opgaver på andre kommunale institutioner i kommunen (f.eks. andre skoler, børnehaver og plejehjem).

Du får et selvstændigt, alsidigt og spændende job i et miljø, hvor vi har en fri og behagelig omgangstone og godt humør. Du vil være under faglig ledelse af en distriktskoordinator.

Stillingen er en fuldtidsstilling og arbejdstiden vil normalt ligge indenfor tidsrummet 7.00-16.00 (efter aftale). Du får indflydelse på planlægning af eget arbejde i samarbejde med ledelsen.

Dine opgaver bliver blandt andet

 • Varetage indvendig og udvendig vedligehold af bygninger i samarbejde med Ejendomscentret
 • Styring af de tekniske installationer og styresystemer herunder CTS, adgangskontrol, alarmsystem, ABA og brandslukning
 • Kontakt med ledelsen på institutionerne og samarbejde med øvrige tekniske servicemedarbejdere ansat i distriktet
 • Rekvirering af håndværkere samt opfølgning på disse
 • Flytning af inventar mm.
 • Vedligeholde og trimme udendørsarealer som hæk, græs, grønne områder samt snerydning

Vi forventer, at du  

 • er praktisk og har ”hænderne skruet rigtigt på”. Gerne med en håndværksmæssig baggrund.
 • er servicemindet, åben, positiv, har ordenssans og godt humør
 • kan anvende IT på brugerniveau
 • har teknisk forståelse for varme-, vand-, ventilation og elinstallationer samt CTS-styring (mulighed for oplæring)
 • er god til at strukturere og prioritere opgaver og er fleksibel og kreativ i forhold til opgaveløsningen
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner, da du i dit daglige arbejde vil have kontakt til personalet på de kommunale institutioner samt brugerne (fra vuggestuer, børnehaver, skoleelever, plejehjemsbeboere, psykisk og fysisk handicappede mm.), eksterne håndværkere samt kolleger i Ejendomscentret
 • har B-kørekort

Hvem er vi?
Ejendomscentret i Varde Kommune er en forholdsvis ny organisation med en administration på 19 medarbejdere samt en drift bestående af 53 servicemedarbejdere på institutionerne. Driften er delt i seks distrikter, der er under faglig ledelse af fire distriktskoordinatorer.
Ejendomscentret administrerer, drifter og vedligeholder Varde Kommunes samlede ejendomsportefølje, der består af ca. 280.000 m² bygninger fordelt på skoler, daginstitutioner, plejeinstitutioner, administrationsbygninger, erhvervsbygninger mv.

Herudover arbejder vi blandt andet med udvikling og fastholdelse af en optimeret og effektiv portefølje af ejendomme, boliger, bygværker og arealer i samspil med de øvrige forvaltninger i Varde Kommune, byggemodninger, køb og salg af bygninger, byggegrunde mm., gennemførelse af større byggeprojekter, bekæmpelse af rotter m.v.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen som teknisk servicemedarbejder er på 37 timer pr. uge. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og FOA.

Ansættelsen er pr. den 1. september 2022 eller hurtigst muligt. Kørekort til bil er et krav. Der vil blive indhentet straffe- og børneattest ved ansættelse.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte distriktskoordinator Kristen Bruun på tlf. 2069 1902 eller leder af Ejendomscentret Susanne Fast på tlf. 2465 5360 / sufa@varde.dk
Ansøgningsfrist er den 4. juli 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. juli 2022.