To spændende stillinger som ergoterapeut i Center for Træning og Rehabilitering – fast stilling og vikariat

Ansøgningsfrist: 24.01.2022

Da en af vores dygtige ergoterapeuter har valgt at afprøve sig selv i helt nye udfordringer, søger Center for Træning og Rehabilitering en ergoterapeut til en fast stilling. Herudover intensiverer Varde Kommune indsatsen til midlertidige ophold, og vi oplever generelt en stigning i vores opgaveportefølje, hvorfor vi søger en ergoterapeut til en midlertidig stilling til den 30. juni 2023. Begge stillinger er på 30 timer/ugen. Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts, og gerne før.

Vi er en velfungerende enhed, der værdsætter høj faglighed, godt kollegaskab og effektiv drift i en spændende hverdag. Vi varetager kommunal træning og rehabilitering, og vi er ca. 35 fysio- og ergoterapeuter, organiseret i 4 faste teams. Tre er distriktsteams, som leverer indsatser til borgerne i eget hjem og på kommunens træningscentre. Det sidste team er tilknyttet døgnrehabiliteringsafdelingen. Herudover har vi jævnligt projekter, så antallet af teams kan variere.

Vi ser en varieret målgruppe, de fleste med komplekse problemstillinger, og har både individuel og holdtræning. Herudover varetager vi hverdagsrehabiliteringsopgaver i samarbejde med hjemmeplejen, og vi har center/hjemmeplejetid, hvor vi fungerer som sparringspartner for plejepersonalet. Den daglige planlægning, koordinering og udførelse af opgaver er placeret i det enkelte team.

I begge stillinger ansættes du overordnet i Center for Træning og Rehabilitering. Den faste stilling bliver en del af distriktsteam, Team Vest, den midlertidige stilling bliver tilknyttet flere forskellige teams. Du møder ofte ind på Carolineparken i Varde, og der vil også være dage, hvor du møder ind andre steder i kommunen. Det kan f.eks være andre træningssteder, i borgerens hjem eller på plejecentre og i hjemmeplejegrupper, når der er opgaver der. Vi er pt i en spændende proces, hvor vi i løbet af det næste års tid skal flytte til nye lokaler, og dette får du mulighed for at blive en del af.

Vi ønsker af vores nye kollegaer at du:

  • Er energisk og virkelysten.
  • Er i stand til at tilrettelægge sit arbejde ud fra, hvor der er størst behov.
  • Er igangsættende og fleksibel i sin opgaveløsning.
  • Ser en værdi i tværfaglighed og i at inddrage samarbejdspartnere i en konstruktiv dialog.
  • Er en positiv teamplayer med et godt humør.
  • Har lyst til at give sig i kast med forskelligartede opgaver, og kan se sig selv i en større sammenhæng.
  • Har erfaring med eller interesse for at arbejde med borgere med komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder en travl og spændende hverdag, og en arbejdsplads i et lærende og
udviklende miljø, hvor det er en selvfølge at give hinanden en hjælpende hånd på
tværs, når der er brug for det. Vi giver dig mulighed for at blive en del af en velfungerende kollegaflok, der er rummelige og har plads til forskelligheder.

Løn efter overenskomst, og efter reglerne om ny løn.
Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 24. januar 2022 kl. 8.00.
Samtaler afholdes torsdag den 27. januar 2021.

Yderligere oplysninger:
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte teamleder i Center for Træning og
Rehabilitering Mette Mortensen på tlf: 2933 3547, eller tillidsrepræsentant Sandra Petersen på tlf: 3046 8469. Begge træffes bedst ml. kl. 13.00- 14.00.

Ansøgningen sendes elektronisk.