Udviklingskonsulent til Jobcenter Varde

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Har du lyst til at være med til at skabe fremtidens jobcenter? Vil du være med til at gå nye veje og udvikle en beskæftigelsesindsats, der skal sætte standarder for landets kommuner?  Vil du være udviklingskonsulent i Jobcenter Varde – så se her!
 
Jobcenter Varde har en stilling ledig som udviklingskonsulent. Udviklingskonsulenten vil blive en del af et fagligt stærkt hold, hvor der er plads til at tænke ud af boksen og hvor alle går langt for at spille hinanden gode.

Der er gode udviklingsmuligheder for den ambitiøse udviklingskonsulent!

Jobcenter Varde ligger på Frisvadvej i Varde. Der er mulighed for fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde. Humøret er højt og kantineordningen er i vinkel.

Hvilken profil søger vi?
I Varde Kommune har vi de seneste år været i gang med en stor forandringsproces i jobcentret. Du skal være med til at understøtte denne fortsatte proces og være med til at designe Fremtidens Jobcenter. Det er derfor vigtigt, at du kan understøtte forandringer samtidig med, at driften kører i højt tempo.

Vi søger en profil, der kan svare ja til disse spørgsmål:

 • Kan du planlægge, styre og gennemføre udviklingsprojekter?
 • Kan du sætte dig ind i og omsætte lovgivning, tal og datamateriale som få forstår – til skriftlige og mundtlige præsentationer og figurer som de fleste forstår?
 • Synes du, at det er spændende at få evalueringer og effektmålinger til at spille sammen med den daglige drift?
 • Har du gode samarbejdsevner og kan du begå dig i en politisk styret organisation?
 • Har du en relevant akademisk uddannelse?

Det er ikke afgørende, at du kender til beskæftigelses- og integrationsområdet. Men du skal være indstillet på løbende at grave dig ned i de områder, du ved mindre om, så du kan udvikle dig til en skarp udviklingskonsulent og sparringspartner på området.

Hvad bliver dine opgaver?
Som udviklingskonsulent vil dine opgaver spænde bredt – og her mener vi det, når vi siger, at to dage sjældent er ens.

Opgaver kan fx være:

 • Indgå i samarbejdet med Center for Udvikling af Borgerinvolverende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) ved Aalborg Universitet. Fra august 2022 indgår vi et 3-årigt samarbejde med CUBB om at udvikle borgerinvolverende beskæftigelsesindsatser i hele jobcentret. Du vil som udviklingskonsulent skulle understøtte denne proces.
 • Indgå i samarbejdet med Code of Care Varde. Du skal være med til at videreudvikle på et stærkt samarbejde mellem kommune og lokale virksomheder. Code of Care Varde er et samarbejd, hvor vi arbejder med at få flere i job i få timer. De lokale virksomheder gør en stor indsats for at finde plads til udsatte ledige, og igangsætter derfor en masse forskellige aktiviteter, som du skal hjælpe med at understøtte.
 • Du vil få som opgave at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre til at få data til at understøtte den daglige drift i jobcentret. På beskæftigelsesområdet bliver vi løbende målt på en lang række parametre, men vi kan blive bedre til at få målingerne til at spille sammen med den daglige drift på en god og ’fremtidens jobcenter’ måde.
 • Samarbejde med frivillige. Jobcentret samarbejder løbende med frivillige organisationer, men vi er nysgerrige på om dette samarbejde kan udvides og/eller organiseres på anden vis. Dette vil være en opgave, du vil skulle hjælpe med.
 • Evaluering af indsatser. Vi evaluerer løbende de indsatser borgere i jobcentret deltager i. Evalueringerne kan både være kvalitative og kvantitative – og vi løbende nysgerrige på hvad den kloge evaluering er. Dette evalueringsarbejde vil du skulle bidrage til.
 • Betjening af det politiske udvalg, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Der skal løbende laves sagsfremstillinger og planlægges involvering af vores politiske udvalg, således at politikerne er tæt på udviklingen af Fremtidens Jobcenter.
   

Herudover vil der være en masse andre løbende opgaver. Eksempelvis understøtte afdelingslederne i forskellige opgaver og problemstillinger, planlægge og gennemføre servicedesignprocesser for borgere og virksomheder, understøtte den fortsatte implementering af GDPR i jobcentret, understøtte budgetprocessen samt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Lidt om os
Du vil blive ansat i afdelingen Administration. Administration er en stabsfunktion i Jobcenter Varde.

Se en kort video, hvor din nærmeste leder, souschef, Signe Aaskov Kold, fortæller om stillingen: https://youtu.be/H2f8U3M11Mo

Kerneopgaven i Jobcenter Varde er at hjælpe mennesker, uanset alder og funktionsniveau, så tæt på selvforsørgelse som muligt ud fra værdien om, at netop det, giver livskvalitet. I helt særlige tilfælde kan dette ikke lade sig gøre, og så er opgaven, så vidt muligt, at sikre det enkelte menneske et økonomisk fundament.

Varde Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlig – Værdiskabende – Stærk.

Varde Kommune er røgfri arbejdsplads.

Ansøgning
Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse den 1. oktober 2022.
 
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist er mandag den 15. august 2022 kl. 12.00. Vi holder samtaler mandag den 22. august 2022.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til souschef, Signe Aaskov Kold, tlf. 28186653 / siko@varde.dk
  

 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk