Udviklingssygeplejerske

Ansøgningsfrist: 22.01.2022

Har du lyst til at medvirke til at øge og sikre vores faglighed i Sygeplejen? Trives du i et miljø, hvor der er højt til loftet og hvor du har en stor grad af indflydelse på dit daglige arbejde?

Har du gode samarbejdsevner og kan indgå i samarbejde med mennesker i forskellige miljøer? Kan du være i en dynamisk hverdag, der stiller høje krav til evnen til selv at planlægge og tilrettelægge opgaver? Har du gode kommunikative evner og kommunikerer på alle niveauer i organisationen. Så er det måske dig vi søger?

Vi tilbyder spændende og faglige udfordringer, hvor du har indflydelse på de projekter og udviklingstiltag, du bliver en del af. En selvstændig og afvekslende hverdag med mange forskellige samarbejdspartnere, dygtige kollegaer og et arbejdsmiljø, hvor samarbejde og vidensdeling vægtes højt. Vi har en uformel, men professionel kommunikation samt en positiv og dynamisk kultur.

Vi har udarbejdet en Strategi for udvikling af Sygeplejen, som sætter retningen for vores kvalitet både i borgerforløbene og i vores organisation. Du får som udviklingssygeplejerske mulighed for at bidrage til den strategiske retning for sygeplejen. Du skal være med til at understøtte processerne samt implementering heraf.

Sygeplejen er organiseret som en selvstændig enhed i Varde Kommune. Vi er i alt ca. 80 sygeplejersker fordelt på 2 matrikler i Varde og Tistrup. Udover de to sygeplejefaglige teams, har vi en akutfunktion, som kører ud fra Varde.  

Vi forventer at du:

 • Har erfaring med udviklingsopgaver i det primære eller sekundære sundhedsvæsen.
 • Har kendskab til den organisatoriske og kliniske praksis i den kommunale sektor.
 • Har erfaring med projektledelse og/eller implementeringsindsatser.
 • Har gode IT-kompetencer.
 • Kan anvende redskaber der skaber overblik og struktur i arbejdet.
 • Har en systematisk og analyserende tilgang til løsning af opgaverne.
 • Kan konflikthåndtere.
 • Er stærk til formidling, både skriftligt og mundtligt.
 • Er relationsskabende og dermed god til at samarbejde.
 • Kan rumme at være i proces når opgaver og arbejdsgange forandres og udvikles løbende.
 • Er respekteret og har gennemslagskraft.

Du varetager følgende opgaver:

 • Medansvarlig for at deltage i videre udvikling af de faglige strategier i Sygeplejen i samarbejde med ledelsen.
 • Understøtter implementering af tværgående indsatser, såsom affødte opgaver relateret til Strategi for Sygeplejen.
 • Initierer og koordinerer udviklingstiltag i klinisk praksis på baggrund af forskningsbaseret og/eller best practice viden.
 • Monitorerer den sygepleje faglige kvalitet bl.a. gennem data eller registrering af hyppige eller tilbagevendende problemstillinger.
 • Afdækker problemstillinger, udviklingspotentialer og situationer med behov for faglig opkvalificering og udvikling, herunder følge registrering af UTH og opfølgning på evt. anmærkninger på tilsyn.
 • Fungerer som superviser for sygeplejersker ved udfordringer i det daglige arbejde i samarbejde med sygeplejens fag- faglige sygeplejerske og specialeansvarlige.
 • Iværksætter relevant praksisnært og målrettet kompetenceudvikling.
 • Sikrer udarbejdelse og implementering af relevante instrukser og kliniske retningslinier i samarbejde med de speciale ansvarlige, Teamlederne mm.
 • Understøtter dokumentationsindsatsen.
 • Deltager på ledermøde ved behov.

Derudover forventer vi, at du deltager i nødvendige og aftalte møder. At du underviser i den grad, hvor der vurderes behov for det i hele sygeplejen.

PC og mobil telefon stilles til rådighed.

Hvis du vil læse mere om stillingen, så kan du rekvirere funktionsbeskrivelsen via nedenstående mail.

I din ansøgning bedes du opgive 2 reference personer.

Seneste frist for ansøgningen er d. 22. januar 2021. Ansættelsessamtaler afholdes d. 25. januar.

Dine løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Derudover er der forhandlet et funktionstillæg. Såfremt du ikke er ansat i Kommunen, vil der være en prøvetid på 3 måneder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Hør mere hos:
Leder af Sygeplejen Anne-Mette Lange Andersen på tlf. 2174 5229 eller Souschef i Sygeplejen Hanne Osbæck på 3036 7697 alternativt mail hosb@varde.dk.