Underviser til Varde STU-Center.

Ansøgningsfrist: 04.02.2022

Varde STU-Center søger en medarbejder, med særlige undervisningskompetencer.
 
Varde STU-Center er Varde Kommunes ungdomsuddannelsestilbud til unge med særlige behov. Gruppen af unge med særlige behov omfatter bl.a. unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser, unge med bevægelseshandicap samt unge med erhvervet hjerneskade.
 
På Varde STU-Center bliver de unge undervist hen imod at kunne deltage så aktivt og selvstændigt i samfundslivet som muligt, ved at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse, Jf. Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
STU er et 3-årigt forløb. Uddannelsestilbuddet indledes med et afklaringsforløb, hvor den unges kompetencer, behov og interesser i forhold til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse afdækkes. Efter afklaringsforløbet justeres den unges forløbsplan.
 
Vi søger en underviser der:

 • Har en pædagogisk tilgang i forhold til unge med sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder
 • Kan varetage kontaktunderviser opgaver og dokumentere løbende i den unges journal
 • Desuden forudsætter stillingen, at man evner både det socialpædagogiske arbejde omkring de unge mennesker, samt være en del af det håndværksfaglige arbejde i undervisningen
 • Evt. ville kunne bidrage med praksiserfaring fra uddannelsesinstitutioner, eksempelvis erhvervsrettet uddannelser
 • Kan forestå undervisning på et tømrer-/sløjdværksted
 • Og/eller forestå undervisning på vores IKT hold (information, kommunikation og teknologi)
   

Vi forventer, at du:

 • Kan arbejde i teams
 • Har nærvær og engagement i forhold til de unge og deres netværk
 • Kan bevare overblikket
 • Er fleksibel og sætter samarbejdet højt
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan beskrive delmål samt dokumenterer progression i elevens forløbsplan

 
I uddannelsen skal de unge i praktikforløb, hvorfor det også er vigtigt, at du kan medvirke til at finde praktikpladser, evt. via allerede etablerede netværk, samt kunne beskrive og evaluere elevens præstationer i en praktikafrapportering, som Jobcenteret anvender i den unges videre forløb, efter endt STU.
 
Du vil i det daglige arbejde, have samarbejde med forældre, UU-vejledere, socialrådgivere, Jobcentret, virksomheder m.fl.
 
Varde STU-Center har på nuværende tidspunkt 25 elever.
 
Vi kan tilbyde, en arbejdsplads, hvor:

 • Der er et tæt sammenhold kollegaerne imellem, både på og udenfor skolen
 • Der er højt til loftet
 • Du vil komme til at give af dig selv, men du vil få i tifold igen af gode oplevelser sammen med de unge mennesker og kollegaer
 • Du vil få en spændende og varierende hverdag.

 
Medarbejdergruppen består pt. af 1 konstitueret teamleder, 2 socialpædagoger, 2 lærere og 3 faglærere (tømrer, landmand, ernæring).
 
Ansættelse og opstartsdato
Der er tale om en midlertidig stilling med ansættelse på 30 timer pr. uge og med opstart hurtigst muligt.
Stillingen vil være med ansættelse frem til og med 30. juni 2022, men med mulighed for forlængelse / fastansættelse.
 
Åbningstid
Varde STU-Center holder åbent 40 uger om året (vi følger folkeskolens ferieplan).
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund.
Stillingen kræver kørekort.
Vi gør opmærksom på, at Varde Kommune er en røgfri arbejdsplads.
 
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret teamleder, Kristina Rosendahl Hermansen, mobil 30439288
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres, og børneattest vil blive indhentet.
 
Ansøgningsfrist:
4. februar 2022, kl. 08:00
 
Samtaler forventes afholdt d. 11. februar 2022.
 
Se mere om Varde STU-Center, på vores hjemmeside www.stu.vardekommune.dk samt glimt fra hverdagen, på https://www.facebook.com/vardestucenter

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk