Varde Kommune, Børn og Familie søger en ambitiøs og visionær teamleder, som i samarbejde med den øvrige ledelse, har ambitioner for-og kompetencer til socialfaglig ledelse af Leverandørområdet.

Ansøgningsfrist: 01.02.2022

Brænder du for udsatte børn og ungeområdet, og har du en stærk socialfaglig profil og motivation for at lede medarbejdere mod gode og virksomme løsninger for børn, unge og deres familier, så har Varde Kommune et teamleder job i Indsatser med opstart 1/4-2022 eller snarest derefter.

I Indsatser arbejder vi systematisk på, at sikre kvalitet på området gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn og unge med særlige behov. I samarbejde med KLK har vi gennemført et analysearbejde af leverandørområdet, som mundede ud i en statusrapport indeholdt en række anbefalinger til udvikling af området. Vi arbejder derfor aktuelt med en udviklingsplan målrettet kvalitetsudvikling af praksis. Udviklingsarbejdet består blandt andet i socialfaglig refleksivitet på, hvad leverandørområdet skal være kendt for, og hvordan disse mål skal ses omsat i praksis. Udviklingsplanen skal b.la. munde ud i en kvalitetsstandard for praksis herunder krav til indholdet i de sociale ydelser børn, unge og deres familier modtager. Du vil blive en del af dette forløb, og i høj grad få både medindflydelse og ansvar for den videre udvikling af praksis.

Om stillingen
Din kerneopgave er at sikre de sociale ydelser udføres systematisk, proaktivt og effektivt, og at de socialpædagogiske indsatser udføres på baggrund af faktuel faglig viden og dokumenterede effekter.

Du skal kunne realisere Varde Kommunes Børn og Ungepolitik og ICS gennem medarbejdernes praksis.

Du sikrer faglig styring og kvalitet gennem følgeskab og anser ledelsestilsyn og dialogen herom, som metoden til et aktivt og konstruktivt lederskab. Du værdsætter tværgående og tværprofessionelt samarbejde som forudsætning for gode løsninger og du formår, at perspektivere socialfaglig bredt og på flere niveauer.

Dine værdier skal være funderet i en transparent og tydelig ledelsespraksis, hvor målet om virksomme løsninger indeholdt inddragelse af barnet/den unge og deres familier betragtes som faglig kvalitet.

Du skal anse socialfaglig ledelse og personaleledelse i en sammenhæng og mestrer, at omsætte dette gennem dit samarbejde med medarbejdere og ledelseskollegaer.

Dine kerneopgaver

 • Sikre høj kvalitet og faglighed i socialpædagogiske ydelser 
 • Sikre gode arbejdsvilkår som indbefatter inddragelse af medarbejdere
 • Sikre faglig retning jf. Servicelovens bestemmelser, Varde Kommunes Børn og Ungepolitik og ICS  
 • Spotte og italesætte behov for faglig udvikling og læring 
   

Ledelsesansvar
Teamlederen har ansvar for Leverandørområdet, hvilket omfatter et fagligt, økonomisk og personalemæssigt ledelsesansvar.

Du får personaleansvar for ca. 25 medarbejdere med pædagogisk, socialrådgiver/anden relevant uddannelsesmæssig baggrund. Flere medarbejdere har en terapeutisk/anden relevant overbygning på deres grunduddannelse. Medarbejderne er fordelt på flere matrikler, og en stor del arbejder selvstændigt ude i familierne. Arbejdstiden er placeret i tidsrummet 6-22, og ved behov i weekender, så du må forvente varierende arbejdstider. Tilgængeligheden i weekender tilrettelægges og koordineres i samarbejde med den øvrige ledelse. 

Hver enkelt teamleder organiserer arbejdet og prioriterer ressourcerne indenfor eget område, men i samarbejde med og sparring fra det øvrige ledelsesteam.

Dit ansvar og opgaver som leder omfatter desuden, at du kan:

 • Gå i front for at udvikle fagligheden
 • Lede det socialpædagogiske arbejde med fokus på nytænkende og fleksible indsatser
 • Give faglig sparring direkte ind i opgaveløsningen
 • Være synlig for medarbejdere i det daglige arbejde
 • Varetage en række opgaver omkring drift og økonomi
 • Sikre systematik, dokumentation og rettighed ift. notatskrivning, udviklingsplaner (behandlingsplaner) og statusskrivelser
 • Organisere ferieplanlægning og varetage øvrige personalejuridiske opgaver
 • Holde dig faglig og juridisk opdateret
   

Du er stærkt engageret i, at gøre en forskel for udsatte børn og unge og motiveres af, at udvikle faglig kvalitet som fundament for den gode opgaveløsning. Du tør stille krav og kan skabe fælles opbakning til nye tiltag. Du skaber en løbende udvikling og følger op på de faglige standarder, så det høje faglige niveau fastholdes og om muligt udbygges. Du sørger for systematik og strukturer i arbejdsgangene, så den socialpædagogiske praksis lever op til lovkrav, samarbejdsaftaler og kvalitetsstandard sådan at fleksibilitet i at skabe helhedsorienterede løsninger for børn og unge sikres.

I samarbejde med dine ledelseskollegaer skal du medvirke til, at udvikle og motivere medarbejdere til at skabe et godt arbejdsmiljø og etablere fællesskab omkring opgaveløsningen. Det indebærer blandt andet, at styrke den tværfaglige opgaveløsning, så afdelingens kombination af fagligheder bringes i spil til størst mulig gavn for børnene, de unge og deres familier. Det forventes desuden, at du prioriterer din udvikling som leder.

Dine faglige og personlige kompetencer:

 • Du kan realisere værdibaseret ledelse
 • Du har relevant faglig uddannelse og gerne en overbygning på din faglige uddannelse
 • Du har ledelseserfaring eller erfaring fra koordinerende stilling
 • Du kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel
 • Du er rummelig, åben og imødekommende
 • Du er pragmatisk og løsningsorienteret

Vi tilbyder:

 • Et stærkt fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet
 • En kompetent medarbejdergruppe med lyst og vilje til udvikling af faglighed og metoder
 • En ledergruppe med plads til ledelsesmæssig sparring og støtte
 • Stort udviklingspotentiale og mulighed for at skabe forandring
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag

 
Ansøgningsfris  01.02.2022 kl. 8.00
.
Første samtale forventes afholdt 08.02.2022 og anden samtale forventes afholdt 23.02.2022.

De ansøgere, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en profilanalyse. Udvalgte ansøgere får besked via e-boks d. 09.02.2022

Tiltrædelse forventes d. 01.04.2022 eller snarest derefter.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Du kan hente yderligere oplysninger om stillingen hos Silje S. Simonsen, teamleder mobil nr. 23641162 eller Marianne S. Kjærgaard, leder i Børn og Familie mobil nr. 51167844