Varde Kommune, Børn og Familie søger en ambitiøs og visionær teamleder, som i samarbejde med den øvrige ledelse, har ambitioner for- og kompetencer til socialfaglig ledelse i Myndighed.

Ansøgningsfrist: 15.08.2022

Brænder du for børn og ungeområdet, og har du en stærk socialfaglig profil og motivation for at lede medarbejdere mod gode og virksomme løsninger for børn, unge og deres familier, så har Varde Kommune et teamleder job i Myndighed med opstart pr. 1/10 2022 eller snarest derefter.

I Myndighed arbejder vi systematisk på, at sikre kvalitet på området gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn og unge med særlige behov.  Vi forbereder os aktuelt på implementering af Barnets Lov og er en afdeling der generelt er optaget af kvalitetsudvikling.
Du vil blive en del af et ledelsesteam på 4, som sammen varetager ledelsesopgaven i Myndighed.

Om stillingen
Din kerneopgave er at sikre myndighedsarbejdet udføres systematisk, proaktivt og effektivt, og at vurderinger foretages på baggrund af faktuel viden, forskning og dokumenterede effekter.
Du skal kunne realisere lovgivning, Børn og Ungepolitik samt Varde Model gennem medarbejdernes praksis.

Du sikrer faglig styring og kvalitet gennem følgeskab, og anser ledelsestilsyn og dialogen herom, som metoden til et aktivt og konstruktivt lederskab.  Du værdsætter tværgående og tværprofessionelt samarbejde som forudsætning for gode løsninger og du formår, at perspektivere socialfaglighed bredt og på flere niveauer.

Dine værdier skal være funderet i en transparent og tilgængelig myndighedsafdeling, hvor inddragelse af – og samarbejde med barnet/den unge og deres familier betragtes som faglig kvalitet.

Ledelsesansvar
Teamlederen har ansvar for myndighedsområdet, hvilket omfatter faglig, administrativ og personalemæssige ledelse.
  
Du får personaleansvar for ca. 20 socialrådgivere/formidlere/administrative medarbejdere bestående af 2 familierådgivningsteams, hvoraf det ene team varetager sagsbehandlingen af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og et administrationsteam.

Dit ansvar og opgaver som leder omfatter desuden, at du kan: 

 • Lede socialfagligt arbejde med fokus på nytænkende og fleksible indsatser.
 • Give faglig sparring direkte ind i opgaveløsningen.
 • Være synlig for medarbejdere børn, unge og forældre i det daglige arbejde.
 • Varetage en række opgaver omkring drift og personaleledelse.
 • Sikre rettidighed ift. indstillinger, børnefaglige undersøgelser, handleplaner m.m.
 • Organisere ferieplanlægning, registrering af sygefravær, m.m.
 • Går i front for at udvikle fagligheden med særlig fokus på at inddrage forskellige kompetencer og fagligheder.
 • Holde dig juridisk opdateret.

 
Du er stærkt engageret i at gøre en forskel for målgruppen og motiveres af, at udvikle faglig kvalitet som fundament for den gode opgaveløsning. Du tør stille krav og kan skabe fælles opbakning til nye tiltag.

I samarbejde med dine ledelseskolleger skal du medvirke til at udvikle og motivere medarbejdere, skabe et godt arbejdsmiljø og etablere fællesskab omkring opgaveløsningen. Det indebærer blandt andet at styrke den tværfaglige opgaveløsning, så afdelingens kombination af fagligheder bringes i spil til størst mulig gavn for børnene, de unge og deres familier. Det forventes desuden, at du prioriterer din udvikling som leder.

Dine faglige og personlige kompetencer:

 • Du har relevant faglig uddannelse og erfaring.
 • Du har/eller vil tilegne dig specialist viden i lovgivning, sagsbehandlingen af- og viden om børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.
 • Du har gerne en overbygning på din faglige uddannelse.
 • Du har ledelseserfaring eller erfaring fra en koordinerende stilling.
 • Du kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel.
 • Du kan skabe stærke og tillidsfulde relationer.
 • Du er rummelig, åben og imødekommende.
 • Du er pragmatisk og løsningsorienteret.

Vi tilbyder:  

 • Et stærkt fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet.
 • En faglig stærk medarbejdergruppe med lyst og vilje til udvikling af faglighed og metoder.
 • En ledergruppe med plads til ledelsesmæssig sparring og støtte
 • Stort udviklingspotentiale og mulighed for at skabe forandring

 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15.08.2022 kl. 8.00.
 
Samtalen forventes afholdt den 20.08.2022 og en evt. 2. samtale forventes afholdt den 24.08.2022.

De ansøgere, der går videre til 2. samtale, skal gennemføre en profilanalyse. Udvalgte ansøgere får den pr. mail.

Tiltrædelse forventes senest den 1. oktober 2022.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos Lisbeth Bach, teamleder i Myndighed lbac@varde.dk mobil nr. 21276694. Grundet ferie kan Lisbeth Bach træffes fra uge 31.
 

Overvejer du at flytte med jobbet?

I Varde Kommune skaber vores mange levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Her er fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser. Uanset hvor du slår dig ned, får du vores smukke natur i baghaven og daginstitutioner, skoler og indkøbsmuligheder indenfor rækkevidde.

Gå på opdagelse i alt det, Varde Kommune har at tilbyde dig og din familie på www.flyttilvarde.dk