Varde kommune søger ny leder til Varde STU-Center

Ansøgningsfrist: 29.04.2022

Varde STU-Center søger en ny leder pr. 01.07 2022 eller snarest muligt derefter. Varde STU-Center er Varde Kommunes 3-årige uddannelsestilbud til unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Formålet med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Deltagelse i voksenlivet omfatter bolig, uddannelse, arbejde/beskæftigelse, fritidsaktiviteter, netværk og fællesskab.

Hvem søger vi?
Vi søger en leder, som sammen med et tværprofessionelt medarbejderteam, elever, forældre, praktikvirksomheder, øvrige kommunale og eksterne samarbejdspartnerne fortsat kan udvikle et uddannelsesmiljø med trivsel og læring, hvor eleverne opnår styrkede muligheder for deltagelse i almindelige fællesskaber.

Pædagogisk vægter lederen praktiskfaglige kompetencer højt med individuelle mål for de unges fremtidsmuligheder. Lederen ser netværk som et grundlag for både de unges og de ansattes udvikling. Lederen har forståelse for at udvikle chancelighed – hvor psykiske, fysiske og sociale problemstillinger kan udgøre en barriere.

Organisatorisk mestrer lederen samarbejdet mellem de øvrige aktører, som har andel i de unges liv feks. UU, skoleforvaltningen, børne- og familieforvaltningen, jobcenteret, sundhedsvæsenet, andre uddannelsesinstitutioner, praktiksteder og andre af betydning for den unges udvikling.

Lederen er samarbejdende, lyttende og stand til at sætte udviklingsmål for den enkelte medarbejder og for Varde STU-Center – lederen ved, at mål opfyldes i fællesskab

Hvad har du med?

  • Du har lyst til at lede et område, hvor medarbejdernes kerneopgave er undervisning, hvori der indgår socialpædagogiske elementer. 
  • Du har relevante ledelsesforudsætninger, kendskab til og erfaring med undervisning, gerne med høj grad af praksisfaglighed
  • Du har en afsluttet uddannelse, mindst på bachelor niveau.   
  • Du har erfaring med at facilitere og understøtte processer, der omsætter teori, målsætning og evaluering til praksis.
  • Du arbejder reflekteret, struktureret og skaber resultater.
  • Du er bevidst om, at det administrative ledelsesgrundlag, herunder økonomi, er en afgørende forudsætning for at lykkes.
  • Du prioriterer at inddrage alle medarbejdere i arbejdet med det gode arbejdsmiljø og at inddrage alle elever i arbejdet med det gode undervisningsmiljø.
  • Du har en afklaret og realistisk holdning til afstanden mellem din bopæl og arbejdsstedet.

Varde STU-Center
Varde STU-Center er beliggende i landsbyen Gårde (6870 Ølgod) i gode bygninger med fine omkringliggende arealer. Varde STU-Center er etableret 2012 og har stabil drift med ca 35-40 elever og ca. 10 medarbejdere.

Organisatorisk refererer lederen af Varde STU-Center til Børn og Familie, Familiecentret. Der pågår dog proces ift. eventuel omorganisering af STU til skoleafdelingen. 
 
Arbejdstid 37 timer/uge.

Ansættelsesvilkår iht overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Har du spørgsmål til stillingen kontakt indsatsleder Marianne Schmidt Kjærgaard tlf: 51167844 eller skolechef Kim Bondesen Glud Nielsen tlf: 79946166
Ønsker du at besøge Varde STU-Center, kontakt faglærer Karl Haahr tlf 29899954

Du kan se mere om Varde STU-Center på efterstående link:
Varde STU-Center – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse i Gårde ved Ølgod (business.site)

Ansøgningsfrist: 29.04.22.

Ansættelsessamtaler: 1. samtale 12. maj 2022
                                       2. samtale 24. maj 2022