Varde Kommune søger udbudskonsulent

Ansøgningsfrist: 10.02.2022

Vil du være del af en afdeling i konstant udvikling med fokus på professionalisme, effektivitet, bæredygtighed, ansvarlighed og samarbejde så er dette job helt sikkert noget for dig.

Du vil få et stort ansvar for løsning af egne opgaver men, du skal deltage i/lede spændende og udviklende projekter, og ingen af dine dage vil være ens. Du vil komme til at arbejde i et dedikeret, travlt og sprudlende team der oser af gode ideer og nye input, men som også har fokus på høj faglig ansvarlighed og en professionel løsning af kerneopgaven.

Vi holder os til stadighed opdateret på ny lovgivning, praksis m.v. gennem sparring, netværk, seminarer, kurser og uddannelse.

Vi gør meget ud af vores sociale sammenhold fordi vi kan mærke det, styrker vores arbejdsglæde, energi og motivation. Vi har højt til loftet og en god slat humør og humor vi gladelig deler ud af.

Jobindhold
I jobbet som udbudskonsulent skal du være med til at håndtere en stor portefølje af udbud, som alle håndteres af et dedikeret indkøbsteam. Du får som udbudskonsulent ansvaret for din egen portefølje og hele udbudsprocessen og skal derfor kunne agere som projektleder.

Udover den allerede kendte portefølje, ser vi hele tiden efter muligheder for at optimere indkøbsfagligheden og effektivisere vores indkøb rundt i organisationen – derfor har vi behov for nye kræfter så vi kan få skabt plads og rum til at kigge udover den nuværende portefølje. Du skal derfor også have sans og interesse for strategi og analyse.  

Vi er i proces med at skabe flere bæredygtige indkøb i Varde Kommune. Vi har en bæredygtig indkøbsstrategi lige om hjørnet, som du vil blive en del af at implementere.
Som Udbudskonsulent vil du være med til at sikre, at der indgås aftaler, der lever op til gældende lovgivning og til den bedste pris og højeste kvalitet.

Dine gennemgående opgaver vil blandt andet være:

 • Gennemførelse af EU-udbud og tilbudsindhentninger indenfor gældende lovgivning
 • Indgåelse af kontrakter samt implementering og opfølgning på kontrakter i dialog med brugere og leverandører
 • Rådgivning og sparring omkring udbudsret og indkøb generelt med hele organisationen
 • Strategisk og målrettet kategoristyring
 • Tovholder på tværgående udbud i vores indkøbsfællesskab
 • Håndtering af kontraktlige forhold, juridiske problemstillinger og tvister

Du vil få en høj grad af indflydelse på din opgaveløsning og være meget selvkørende i dit job. Samtidig kan du dog regne med opbakning, støtte og sparring fra dine kollegaer.

Profil
For at kunne få succes i jobbet vil det kræve en stærk personlig profil, der er proaktiv og kan agere på eget initiativ, kan håndtere mange forskellige interessenter, opnå forståelse for de områder du skal operere i, men til stadighed bevare fokus på din kerneopgave.

Du skal være selvmotiverende, initiativrig, vedholdende, have gennemslagskraft og samtidig kunne operere i forskellige miljøer og samarbejde på tværs i hele organisationen.

Du skal kunne evne at have mange bolde i luften, idet du vil have ansvaret for flere sideløbende aftaler og projekter.

Du skal have en juridisk og økonomisk tilgang, men det er samtidig vigtigt for os at der findes pragmatiske løsninger og udbudsmaterialer m.v. udarbejdes med samarbejde og ”godt købmandskab” for øje.

Du vil hovedsageligt operere indenfor Udbudsloven, men kan støde på både Tilbudsloven, forvaltningsret, kommunal fuldmagt, serviceloven, købeloven og diverse anden lovgivning der kan have relationer til de områder du skal arbejde med. 

Det kan du forvente af os:

 • Rigtig godt arbejdsmiljø
 • Gode kolleger og sparringspartnere
 • Sociale aktiviteter
 • Professionel tilgang til indkøb
 • Godt fagligt miljø
 • Gode muligheder for faglig udvikling

Det kan vi forvente af dig:

 • Du har en relevant baggrund som cand. merc. jur., cand. jur. eller flere års erfaring med udbudsarbejde alternativt administrationsbachelor med en stærk profil
 • Du er nytænkende, selvkørende og har en proaktiv tilgang til løsningen af opgaver
 • Kompetencer indenfor projektledelse
 • Du evner at skabe relationer på tværs af fagområder
 • Du kan operere strategisk og analytisk
 • Du har erfaring med eller kendskab til udbudsloven og ønsker at arbejde hermed
 • Det vigtigste for os er at du har en personlig profil og kompetencer der passer til jobbet

Eksempler på kommende projekter:

 • I samarbejde med kollega udarbejdes strategier for det videre arbejde med kategoristyring. 
 • Optimering af indkøbsfagligheden i hele organisationen
 • Implementering af kategoristyringsstrategier og arbejdet med indkøbsfagligheden
 • Implementering af bæredygtige tiltag og adfærd i forbindelse med indkøb

Om os
Vi er organiseret i Indkøb og Forsikring under Økonomiafdelingen. P.t. er vi i alt 10 medarbejdere og 1 leder og opdelt i to teams Indkøb samt Forsikring og Risikostyring. Du vil i sagens natur blive tilknyttet vores Indkøbsteam.

I Indkøb kommer du til at arbejde sammen med andre udbudskonsulenter, contract managers og controllere.

Vi er en afdeling med stor aldersdivergens, så du møder både yngre kolleger og mere erfarne kolleger. Vi går på arbejde med højt humør, har en lun humor og plads til forskellighed – og vi venter på at kunne tage godt imod dig.

Du vil også få gode og fagligt dygtige kolleger i Vejen og Billund kommuner, da vi sammen med dem har et velfungerende indkøbsfælleskab, som giver os stor nytteværdi og vi prioriterer højt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen og med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Lønnen følger overenskomsten for området.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til likr@varde.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. februar 2022 kl. 08.00.

Vi forventer at afholde samtaler den 22. og 23. februar 2022.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Du skal forvente at der indhentes referencer efter afholdelse af samtale.