Vi søger handicapledsagere (efter Servicelovens §97)

Ansøgningsfrist: 18.03.2022

Er du frisk på at hjælpe med sociale aktiviteter uden for hjemmet?

Arbejdstiden er varierende ud fra det behov som borgeren har. Den enkelte borger er tildelt op til 15 timers ledsagelse hver måned.

Borgerservice Varde er din arbejdsgiver. Ledsagerordningen er et tilbud til borgere, der har et handicap og ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Lige nu mangler vi ledsagere til en yngre mand i Ølgod, tre kvinder i Varde og en mand i Nr. Nebel.

Det kan være borgere med:
• Svært bevægelseshandicap, fx. Kørestolsbrugere
• Synshandicap
• Hjerneskade
• Udviklingshæmning
• Psykisk handicap

Et af hovedformålene med ledsagelse er at give borgeren støtte til at komme ud hjemmefra. Ledsageren henter borgeren i dennes hjem og følger borgeren til aktiviteter uden for hjemmet. Arbejdsopgaverne vil afhænge af borgerens funktionsnedsættelse og ønsker om aktiviteter. Opgaven inkluderer at hjælpe borgeren med praktiske forhold undervejs på ledsagelsen.

Eksempler på indhold i ledsagelsen
Opgaverne kan f.eks. være at ledsage borgeren i forbindelse med:
• Indkøbsture og gåture
• Besøg hos familie og venner
• Fritidsaktiviteter og sport
• Biograf- og teaterture • Fodbold-, Ishockey- eller håndbold kampe

Dine kvalifikationer
• Du har lyst til at arbejde med borgere med handicap
• Du er imødekommende og god til at kommunikere
• Du har godt fysisk og psykisk overskud
• Du er fleksibel og har gode samarbejdsevner
• Du skal være rummelig over for borgernes kultur og livsstil

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte administrativ medarbejder Pernille Skak tlf. 7994 6511 eller teamleder Berit Damm på tlf. 4011 3601.

Søg via nedenstående link senest fredag den 18. marts 2021.